Sisäilmaongelmien kustannuksia maksetaan Suomen kunnissa yli 100 miljoonan euron edestä vuosittain

Onko kunnallasi ylimääräistä rahaa?

Niin, emme uskoneetkaan. Eikä naapurikunnalla tai -kaupungillakaan ole. Silti hoitamattomista sisäilmaongelmista johtuvia kustannuksia maksetaan Suomessa yli 100 miljoonan euron edestä vuosittain. Inhimillisten tekijöiden lisäksi sisäilmaongelmat ovat kansantaloudellisesti merkittävä ongelma.

Kaikkien Suomen kuntien sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen haltuunotto laadukkaiden ilmanpuhdistin avulla maksaisi n. vuodessa noin 24 miljoonaa euroa. Huonon sisäilman aiheuttamien sairauspoissaolojen ja sairaanhoitotoimenpiteiden kustannukset kunnille ovat nykyisin noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset muodostuvat paitsi valtavasta julkisten rakennusten korjausvelasta, myös sairauspoissaolojen ja työkyvyn heikentymisen aiheuttamista suorista ja epäsuorista menoista.

Genanon laitteita käyttäessään kunnat ja kaupungit säästäisivät siis yli 100 miljoonaa euroa vuosittain.

Lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittelyssä pitäisi aina olla ihmisten terveys ja sen turvaaminen. Realismia kuitenkin on, että joudutaan tasapainottelemaan terveellisten tilojen, kiristyvien budjettien ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseen käytetyn ajan välillä.

On kaksi erilaista toimintatapaa sisäilmaongelman sattuessa. Terveys ja raha eivät kuitenkaan aina ole ristiriidassa keskenään.

Tiedätkö mitä seuraa kun sisäilmaongelma jätetään hoitamatta? Entä kun kun sisäilmaongelma otetaan haltuun nopeasti? Lue juttumme aiheesta täältä >>

 

Tags: , , ,