Koulujen sisäilmaongelmat

Nanoluokan ilmanpuhdistin toimii ensiapuna

Koulujen sisäilmaongelmat

Suomalaisten koulujen homeongelmat ovat valitettavan yleisiä. Eri selvitysten mukaan jopa puolet kouluista kärsii vakavista sisäilmaongelmista. Joka päivä tuhannet lapset ja opettajat altistuvat homeitiöille, homeen tuottamille toksiineille sekä muille rakenteista vapautuville hiukkasille ja kaasuille.

Huono sisäilma aiheuttaa vähimmillään hengitystie-elinten ärsytystä ja pahimmillaan elinikäistä sairastumista.

 
 
koulujen-sisailma-ongelmat-suomessa

 

Havaitut sisäilmaongelmat kouluissa:

 

 

Homekoulu – Miten toimia?

Kustannussyistä monien koulujen korjausta joudutaan odottamaan jopa vuosia. Joskus luokka voi siirtyä toiseen luokkahuoneeseen tai rakennukseen. Luonteva väistötila löytyy kuitenkin valitettavan harvoin. Väliaikaiset parakit ovat kalliita ja niiden tilat vastaavat harvoin koululuokkaa.

Väistötiloille ja parakeille on olemassa tehokas ja edullinen vaihtoehto. Vakavasti ongelmaisen koululuokan ilman voi puhdistaa tehokkailla nanoluokan ilmanpuhdistimilla.

Valtaosa terveyshaitoista aiheutuu homeitiöiden rihmoista sekä niiden aineenvaihduntatuotteista. Nämä hiukkaset ovat kokoluokaltaan vain muutaman nanometrin mittaisia ja voivat siten ajautua hengitysilman mukana verenkiertoon, altistaen tiloissa oleskelevat ihmiset vakaville sairauksille.

Genanon nanoluokan ilmanpuhdistimet puhdistavat ilmaa jatkuvasti mm. homerihmaston kappaleista, homeiden tuottamista toksiineista, pienhiukkasista ja haitallisista kaasuista. Näiden poistaminen ei onnistu perinteisiin suodattimiin perustuvilla laitteilla.

Koulujen sisäilmaongelmiin kannattaa tarttua nopeasti, jotta kustannukset eivät kasva hallitsemattomasti. Nopea reagointi ja sisäilman laadun nostaminen nanoluokan ilmanpuhdistimilla on ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemisessa. Tilanne saadaan rauhoitettua ja toimintaa jatkettua tutuissa tiloissa, vaikka ongelmien selvittämiseen, korjausten suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen tyypillisesti kuluukin aikaa.

Ilmanpuhdistimet kannattaa ottaa käyttöön viimeistään, kun oppilaat ja opettajat alkavat oireilla ja sisäilman laadun koetaan heikentyneen.

Nanoluokan ilmanpuhdistusta

Genano-ilmanpuhdistimet ovat ainoat markkinoilla olevat nanoluokan laitteet, joiden teknologia ei perustu suodattimiin, ja jotka siksi poistavat ilmasta myös kaikkein pienimmät hiukkaset ja molekyylit aina nanometrin kokoluokkaan asti.

HEPA-standardien mukaiset kuitusuodattimiin perustuvat ilmanpuhdistimet poistavat parhaimmillaan mikrometri-luokan hiukkaset, jotka voivat siis olla hometoksiineja satoja kertoja suurempia.

Genano puhdistaa huoneilmaa jatkuvasti ja tehokkaasti. Puhdistin imee alakautta likaisen ilman sisäänsä ja puhaltaa yläpäästään täysin puhdasta ilmaa takaisin luokkaan. Homeongelmaisen huoneen rakenteista vapautuu jatkuvasti haitallisia itiöitä ja mikrobeja, joten laitetta ei sammuteta koskaan. Jatkuva ilman kierrätys ja puhdistus pitää ilman jopa normaalia tervettä koululuokkaa puhtaampana.

Koulun sisäilmaongelman toteaminen

Homeilma aiheuttaa lapsille oireita, joista voi koitua elinikäinen haitta. 

Mikäli tiloissa on seuraavanlaisia merkkejä tai lapsilla on seuraavanlaisia oireita voi oireiden aiheuttaja olla saastunut sisäilma:

sisaeilmaongelman-tunnusmerkkeja


Oireet:

 • Päänsärky
 • Väsymys
 • Ääni pettää
 • Lihas- ja niveloireet
 • Käheä kurkku
 • Iho-oireet
 • Hengitysvaikeudet
 • Vatsavaivat
 • Ärtyneet, kuivat silmät
 • Keskittymisvaikeudet, muut neurologiset oireet
 • Nenän tukkoisuus
 • Toistuvat, pitkittyneet flunssat
 • Yskä
 • Kuume
 • Astma

Tilat:

 • Vedon tuntu
 • Hilseilevät maalipinnat, irtoilevat laatat
 • Pinnoille tiivistynyt kosteus
 • Pistävä, imelä haju
 • Näkyvä homekasvusto
 • Tunkkaisuus, maakellarin haju
 • Liian korkea tai matala lämpötila
 • Puutteellinen ilmanvaihto

Jos altistus jatkuu riittävän pitkään, taakkana voi olla loppuelämän kestävä sairaus. Lasten terveyden kustannuksella ei kannata viivytellä. Ota yhteyttä niin Genanon ammattilaiset opastavat teitä sisäilmaongelman hoidossa.

Asiakaskertomus: Genanon ilmanpuhdistimet ensiavuksi homekouluun

Hämeenkyrön Kirkonkylän koulu hyödyntää Genano-ilmanpuhdistimia homeilman puhdistamiseen remontin odotusaikana.

Hämeenkyrön Kirkonkylän koulu

Haemeenkyroen-kirkonkylaen-koulu

 

 

 

Hämeenkyrön Kirkonkylän koulussa on odotettu uuden koulurakennuksen valmistumista samaan pihapiiriin. Koulun rehtori kertoo, miten sisäilmaongelmista kärsivään kouluun otettiin nanoluokan ilmanpuhdistimet suojaamaan oppilaita ja henkilökuntaa odotusajaksi.

Ennen hankintapäätöstä suhtauduin Genanon tilakohtaisiin
ilmanpuhdistimiin varauksellisesti tai jopa hyvinkin skeptisesti.
Laitteet ovat olleet meillä käytössä nyt 2–3 vuotta ja tänä aikana
ne ovat osoittautuneet toimivaksi ja tehokkaaksi, ilmanlaatua
merkittävästi parantavaksi järjestelmäksi.” – Timo Mäkelä 

Laitteet ovat olleet käytössä nyt 2–3 vuotta ja tänä aikana ne ovat osoittautuneet toimivaksi ja tehokkaaksi, ilmanlaatua merkittävästi parantavaksi järjestelmäksi. Tätä huomiota tukevat myös vuosittaiset oirekyselyt oppilaille ja henkilökunnalle.

Lue koko kertomus.

Miksi Genanon ilmanpuhdistin?

Genano on kehittänyt ainutlaatuisen ilmanpuhdistusmenetelmän, joka puhdistaa ilmasta jopa nanoluokan kokoiset hiukkaset.

Genano-teknologian ylivoimainen teho perustuu laitteen sisällä olevaan voimakkaaseen sähkökenttään, joka poistaa ultrapienet hiukkaset sekä tappaa kaikki eloperäiset mikrobit, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt. Näiden poistaminen ei onnistu perinteisiin suodattimiin perustuvilla laitteilla.

Genano-ilmanpuhdistimilla on tutkittu terveysvaikutus:

Ilmanpuhdistimien terveysvaikutus kouluissa (IndoorAid, 2014):

Tutkimuksessa selvitettiin Genano-ilmanpuhdistimien vaikutusta ala-asteikäisten koululaisten oireiluun ja poissaoloon neljässä suomalaisessa koulussa. Johtopäätöksenä ilmanpuhdistimista on selvää hyötyä koulujen sisäilma-altistuksen vähentämisessä. Luokassa, jossa ilmanpuhdistin oli koko ajan päällä, ei raportoitu keskittymisvaikeuksia, yskää, silmäoireita tai poissaoloja lainkaan.

Onko nanoluokan ilmanpuhdistus kallista?

Lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittelyssä pitäisi aina olla ihmisten terveys ja sen turvaaminen. Hoitamaton sisäilmaongelma lisää sairauspoissaoloja, laskee työtehoa ja nostaa terveydenhoitokuluja, ja viivyttely vain pahentaa tilannetta. Realismia kuitenkin on, että joudutaan tasapainottelemaan terveellisten tilojen, kiristyvien budjettien ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseen käytetyn ajan välillä.

Terveys ja raha eivät kuitenkaan aina ole ristiriidassa keskenään. Tärkeintä on, että sisäilmaongelmaan reagoidaan toimilla, jotka auttavat oikeasti, eikä tuhlata korjausbudjettia kalliisiin paniikkiratkaisuihin.

Koko koulun sisäilman puhdistaminen ja oppilaiden ja henkilöstön terveyden turvaaminen Genano-ilmanpuhdistimilla on kustannuksiltaan vain noin kymmenesosa uusien parakkiväistötilojen kustannuksista. Toisaalta yhden opettajan sairaspoissaolopäivän kustannuksilla voidaan suojata ja varmistaa koko luokan oppilaiden ja opettajan terveys yhdeksi kuukaudeksi – samalla estetään ilmateitse herkästi tautien leviäminen oppilaiden keskuudessa ja heidän sairasteluistaan johtuvat epäsuorat kustannukset.

Kiinnostuitko Genanon ratkaisuista koulun sisäilmaongelman ensiavuksi?

Kun hankit ilmanpuhdistimet Genanolta, asiantuntijamme käyvät aina paikanpäällä kartoittamassa koulutilat, joihin ilmanpuhdistimet ovat tulossa. Saatte tarjouksen tämän käynnin perusteella. Näin takaamme, että ilmanvaihto, tilojen rakenteelliset ratkaisut ja laitteiden sijoittelu pelaavat yhteen ja lopputulos toimii.

 

Turvaamme tälläkin hetkellä kymmenientuhansien suomalaisten lasten päivän kouluissa, päiväkodeissa ja muissa tiloissa.