Laboratoriot

Varmista tuotannon ja tutkimuksen laatu

Laboratorioiden ilmanpuhdistus

Laboratorioissa ilmanpuhtaus on tärkeää tuotannon ja tutkimuksen laadun varmistamiseksi. Ilmateitse tapahtuva kontaminaatio voi johtaa kokonaisen tuote-erän takaisinvetoon, kalliisiin selvityksiin ja puhdistustoimenpiteisiin ja luotettavuuden laskuun. Ongelmana ovat myös tutkimustulosten luotettavuus ja toistettavuus sekä henkilökunnan altistuminen ilmaan leviäville hiukkasille.

Laboratorioissa vahvuutemme on nanokokoisten hiukkasten poisto ilmasta. Genano-teknologia on testattu kolmen nanometrin kokoon asti ja se poistaa sekä eloperäiset aineet kuin inertit hiukkaset. Lisäksi eloperäinen aine eliminoidaan osana puhdistusprosessia. Katso tutkimustuloksemme.

Genanon avulla ISO 6-7 -luokkien puhdastilojen luominen on kustannustehokasta ja nopeaa.

Teknologia soveltuu erinomaisesti mm.

Avullamme varmistat tuotannon ja tutkimuksen laadun sekä suojaat työntekijöitäsi.

Katso videolta, miten suomalainen Mobidiag suojaa PCR-päätti rakentaa uudet puhdastilansa:

Genano-puhdastilaratkaisut