Sisäilmaongelmat

Nanoluokan ilmanpuhdistin toimii ensiapuna

Sisäilmaongelmat

Vietämme ajastamme 90 % sisätiloissa ja hengitämme vuorokauden aikana 15 000–40 000 litraa ilmaa. Hyvä sisäilma on terveyden kannalta olennaista.

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä:

“Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys on arviomme mukaan pien- ja rivitaloissa 7–10 %, kerrostaloissa 6–9 %, kouluissa ja päiväkodeissa 12–18 %, hoitolaitoksissa 20–26 % ja toimistoissa 2,5–5 % kerrosalasta. — Tällaisissa kouluissa ja päiväkodeissa on 172 000–259 200, hoitolaitoksissa 36 000–46 800 ja toimistoissa 27 500–55 000 henkeä.” (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012)

Joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan esimerkiksi jo yli puolessa Suomen kouluista ja päiväkodeista on sisäilmaongelmia. Lue lisää ratkaisuistamme koulujen sisäilmaongelmien hoitoon. Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet eri tekijät: mm. kosteusvaurion seurauksena rakenteissa kasvavat mikrobit, rakennusmateriaaleista irtoavat kaasumaiset yhdisteet, kuitumaiset epäpuhtaudet ja ulkoa kantautuvat pienhiukkaset.

Huonolle sisäilmalle altistumisen seurauksia

Sisäilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa erilaisia oireita, kuten allergiaoireita, silmien ärsytystä, tukkoisuutta, päänsärkyä ja iho-oireita. Jos altistus jatkuu riittävän pitkään, taakkana voi olla loppuelämän kestävä sairaus.

Sairastumisriskin arviointi on vaikeaa, sillä tällä hetkellä ei tiedetä, mikä sisäilman tekijä aiheuttaa sairastumisen tai millä mekanismilla ihminen herkistyy. Oireiden esiintyminen ja vakavuus vaihtelee yksilöittäin. Vakavasti vaurioituneissakin tiloissa on yleensä henkilöitä, jotka eivät oireile millään tavalla.

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 450 miljoonan euron lisäkustannukset. Kustannuksia aiheutuu oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn menetyksestä ja työtehon ja tuottavuuden laskusta. Lue lisää sisäilmaongelmien kustannuksista >>

Sisäilmaongelmat – Miten menetellä?

Sisäilmaongelmiin kannattaa tarttua nopeasti. Viivyttely pahentaa terveydellisiä ongelmia ja saattaa heikentää koko organisaation yhteishenkeä. Myös taloudellisessa mielessä on järkevintä toimia mahdollisimman pikaisesti: poissaolojen kustannusten kasvaessa olisi tilanteeseen reagoiminen tullut usein jo edullisemmaksi. Lisäksi ongelman taustalla olevat syyt, kuten rakenteissa piilevät vauriot, voivat laajentua ajan kuluessa.

Hyvänä ensiapuna toimii nanoluokan ilmanpuhdistin. Se puhdistaa ilmaa jatkuvasti mm. homerihmaston kappaleista, homeiden tuottamista toksiineista, pienhiukkasista ja haitallisista kaasuista. Näiden poistaminen ei onnistu perinteisiin suodattimiin perustuvilla laitteilla.

Nopea reagointi ja sisäilman laadun nostaminen nanoluokan ilmanpuhdistimilla on ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemisessa. Tilanne saadaan rauhoitettua ja toimintaa jatkettua tutuissa tiloissa, vaikka ongelmien selvittämiseen, korjausten suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen tyypillisesti kuluukin aikaa.


Turvaamme tälläkin hetkellä kymmenientuhansien suomalaisten päivän kouluissa, päiväkodeissa, toimistoissa ja muissa tiloissa. Lue asiakkaidemme kokemuksista ja ultrapuhdasta ilmaa tuottavasta Genano-teknologiasta.

Aiheesta blogissamme:

Lue myös uusi, ilmainen oppaamme ilmanpuhdistimen hankkijalle!