bacteria3

Problem med inomhusluften

När problem med inomhusluften förorsakar besvär för människor är varje dags väntan på åtgärd en dag för mycket. Luftrenare från Genano är en beprövad och väl fungerande första hjälp under tiden andra åtgärder planeras. Läs mer.

hospital3

Sjukhus

Vid sjukhus har vi koncentrerat oss på att skapa isoleringsrum. Vi skyddar även lokaler, som operationssalar, från sjukdomar som kan överföras genom luften. Läs mer.

lab5

Laboratorier

I laboratorier är vår styrka att avlägsna partiklar av nanostorlek ur luften. Med vår hjälp försäkrar ni er om kvalitén i produktionen och vid undersökningar. Dessutom skyddas era anställda. Läs mer.

industry

Industri

Inom industrin renar vi bland annat svetsrök från luften. Läs mer om våra industriella lösningar på sidan www.genanosolutions.se