bacteria3

Problem med inomhusluften

När problem med inomhusluften förorsakar symptom är varje dags väntan en dag för mycket. Genanos luftrenare på nanonivå är en väl fungerande första hjälp under tiden andra åtgärder planeras. Läs mer.

hospital3

Sjukhus

På sjukhus har vi koncentrerat oss på att skapa isoleringsrum. Vi skyddar även lokaler, som operationssalar, från sjukdomar som kan överföras genom luften. Läs mer.

lab5

Laboratorier

På laboratorier är vår styrka att avlägsna partiklar i nanostorlek ur luften. Med vår hjälp försäkrar du dig om kvalitén i produktionen och vid undersökningar samt skyddar dina anställda. Läs mer.

industry

Industrin

Inom industrin renar vi bl.a. svetsrök från luften. Läs mer om våra industriella lösningar på sidan www.genanosolutions.se