Genano Svenska AB

Vår nya officiella adress är:

Genano Svenska AB
Kammakargatan 22
11140 Stockholm
Sverige

Tel. +46 10 498 52 00

Huvudkontoret

Genano Ltd
Skogsjungfrugränden 6
02130 Esbo
Finland

Tel. +358 (0) 9 774 3870
info@genano.com