Tjänster

Kontroll av inomhusluften

När en misstanke finns om att allt inte står rätt till med inomhusmiljön kan vi erbjuda en snabb kontroll av inomhusluften. Människor kan uppleva samband mellan diffusa symptom som trötthet, huvudvärk, ögon- och luftvägssymtom och inomhusmiljön. Ibland avtar symptomen under helgerna eller semestern, när man inte befinner sig i lokalen, och misstanken att upplevda besvär har samband med att vistas i lokaler förstärks. Återkoppling kring misstanke från den enskilda individen är ofta det första steget för att undersöka och försöka identifiera problem med inomhusmiljön.

Vi erbjuder provtagning och analystjänster av inomhusluften som genomförs med utgångspunkt från era önskemål.

Våra tjänster inkluderar:

Vid provtagning av inomhusluften fås en indikation av potentiella problem. Baserat på analyssvaren kan man få en uppskattning av problemens ursprung. Provtagning och analys av inomhusluften är en bra utgångspunkt för vidare planering av lämpliga åtgärder som hjälper till att förbättra kvalitén på inomhusluften.

Vi hjälper dig snabbt och flexibelt att utföra provtagning och analys.

Proven analyseras av ackrediterade laboratorier så att du kan vara säker på analysens höga kvalité och oberoende.

Vi erbjuder:

Kontakta oss för ytterligare information