Genano Svenska AB expanderar – Hans-Olof Backberg som Inomhusmiljöspecialist

Hans-Olof Backberg

Hans-Olof Backberg har anställts den 23 maj som inomhusmiljöspecialist med placering i Sundsvall.

Han kommer arbeta med Genano Metoden för en ren inomhusmiljö, provtagning, analys, åtgärd som hjälper från dag 1 samt uppföljning, mot den offentliga sektorn med tyngdpunkt mot förskolor och skolor.

Hans-Olof har bred erfarenhet av försäljning av produkter och tjänster till olika branscher samt erfarenhet av provtagning och analys av inomhusluft.

Hans distrikt omfattar Gävleborg, Dalarna, Jämtland samt Västernorrland.

Kontaktuppgifter till Hans-Olof:
Tel. 070-269 89 83
hans-olof.backberg@genano.se

Vi hälsar Hans-Olof välkommen!

Tags: