Oppilaiden ja henkilökunnan altistumista sisäilman ongelmille seuraavien kyselytutkimustulosten perusteella vuosina 2011–2012 Hämeenkyrön Kirkonkylän kouluun päätettiin hankkia jokaiseen luokkahuoneeseen ja koulun henkilökunnan huoneeseen ja koulun henkilökunnan työtilaan Genano Oy:n ilmanpuhdistimet.

Hämeenkyrön kirkonkylän koulu

”Ennen hankintapäätöstä suhtauduin Genanon tilakohtaisiin ilmanpuhdistimiin varauksellisesti tai jopa hyvinkin skeptisesti. Laitteet ovat olleet meillä käytössä nyt 2–3 vuotta ja tänä aikana ne ovat osoittautuneet toimivaksi ja tehokkaaksi, ilmanlaatua merkittävästi parantavaksi järjestelmäksi.” Timo Mäkelä

Hämeenkyrön Kirkonkylän koulun rehtori kertoo:

”Hämeenkyrön Kirkonkylän koulu eli Keskuskoulu on rakennettu 1960-luvun lopulla ja se edustaa tyypillistä aikansa rakennustyyliä. Rakennuksessa on tasakatto, matala sokkeli eikä lainkaan räystäitä. Talossa todettiin sisäilmaongelma 10 vuotta sitten. Ongelmat ovat johtuneet toisaalta puutteellisesta ja virheellisestä ilmanvaihdosta, mutta myös 20 vuotta sitten peruskorjauksen yhteydessä tehdyistä materiaali- ja rakennusvirheistä.

Kiinteistöä on eri toimenpitein viime vuosina pyritty korjaamaan ja tiivistämään, mutta tehostettu ilmanvaihto on johtanut siihen, että rakenteista irtoaa erilaisia pienhiukkasia, jotka heikentävät sisäilman laatua ja aiheuttavat monille tilojen käyttäjille mm. iho- ja silmäoireita.

Oppilaiden ja henkilökunnan altistumista sisäilman ongelmille seurataan vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksilla. Osittain näiden tutkimustulosten perusteella päätimme vuosina 2011–2012 hankkia jokaiseen luokkahuoneeseen ja koulun henkilökunnan työtilaan Genano Oy:n ilmanpuhdistimet. Laitteita on käytössä noin 30 kpl.

Ennen hankintapäätöstä suhtauduin Genanon tilakohtaisiin ilmanpuhdistimiin varauksellisesti tai jopa hyvinkin skeptisesti. Lähinnä epäilin laitteiden tehoa ja mahdollisesti koneista syntyvää ylimääräistä meluhaittaa.

Laitteet ovat olleet meillä käytössä nyt 2–3 vuotta ja tänä aikana ne ovat osoittautuneet toimivaksi ja tehokkaaksi, ilmanlaatua merkittävästi parantavaksi järjestelmäksi.

Tätä huomiota tukevat myös vuosittaiset oirekyselyt oppilaille ja henkilökunnalle. Myös huoli äänisaasteesta on ollut turha. Laitteiden sijoittelulla ja tehoa säätämällä opetustilanteiden mukaan voidaan ehkäistä laitteista syntyvää ääntä. Elämme maassa, jossa on puhdas luonto hyvin lähellä jokaista. Silti sisäilmaongelmille altistuu päivittäin turhan suuri osa suomalaisista niin kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin. Mikäli ongelmaan ei puututa riittävän ajoissa ja tehokkaasti, sairastuu moni ihminen turhaan sisäilmasta aiheutuviin sairauksiin. Inhimillisesti ja kansantaloudellisesti se on suuri tragedia.

Uskon ja kokemuksesta nyt tiedän, että Genanon laitteilla voidaan parantaa ongelmallisten kiinteistöjen sisäilman laatua.”

Timo Mäkelä, Rehtori
Hämeenkyrön kunta, Kirkonkylän koulu

Genanon Laitteet ovat olleet Kirkonkylän koulussa käytössä nyt 2–3 vuotta ja tänä aikana ne ovat osoittautuneet toimivaksi ja tehokkaaksi, ilmanlaatua merkittävästi parantavaksi järjestelmäksi.

Lataa artikkeli pdf-tiedostona