Liperin kirkonkylän terveyskeskuksessa vuonna 2012 työntekijät alkoivat töissä kokea erilaisia sisäilmaongelmiin liitettäviä oireita.

Liperin terveyskeskus

”Kunnan tekninen johtaja Tommi Hirvonen vertaili eri ratkaisuvaihtoehtoja ja päätyi siihen, että toimivin ja edullisin ratkaisu oli hankkia Genano-ilmanpuhdistimet puhdistamaan terveyskeskuksen sisäilmaa.”

Liperin kirkonkylän terveyskeskuksessa vuonna 2012 työntekijät alkoivat töissä kokea erilaisia sisäilmaongelmiin liitettäviä oireita. Liperi on Pohjois-Karjalassa sijaitseva reilun 12 000 asukkaan kunta ja sen terveyskeskus on rakennettu 1970-luvun puolivälissä. Kunnan tekninen toimi päätti kokeilla terveyskeskuksessa Genano-ilmanpuhdistimia, jotta työntekijöiden altistuminen sisäilman epäpuhtauksille vähenisi ja sairauspoissaoloilta vältyttäisiin.

Työterveyshuolto teki selvityksen tilojen käyttäjien oireista. Selvityksen perusteella kunnan tekninen toimi teetti laajamittaiset tutkimukset ongelman lähteen ja laajuuden selvittämiseksi. Selvitykset osoittivat, että jatkotoimenpiteet olivat tarpeen.
Kunnan tekninen johtaja Tommi Hirvonen vertaili eri ratkaisuvaihtoehtoja ja päätyi siihen, että toimivin ja edullisin ratkaisu oli hankkia Genano-ilmanpuhdistimet puhdistamaan terveyskeskuksen sisäilmaa uuden terveyskeskuksen valmistumiseen saakka.

Vuosi ilmanpuhdistinten käyttöönoton jälkeen työterveyshuolto teki uuden kyselyn terveyskeskuksen työntekijöille. Kyselyn tulosten mukaan työntekijät kokivat saaneensa apua huonon sisäilman aiheuttamiin oireisiinsa Genano-ilmanpuhdistinten ansiosta.
Koska terveyskeskuksesta saatiin erittäin positiivista palautetta, Liperin kunnan tekninen toimi on käyttänyt Genanon ilmanpuhdistimia myös muissa kunnan kiinteistöistä.

Terveyskeskuksesta saadun erittäin positiivisen palautteen myötä, Liperin kunnan tekninen toimi on käyttänyt Genanon ilmanpuhdistimia myös muissa kunnan kiinteistöistä.

Lataa artikkeli pdf-tiedostona