Oulun talousalueella sijaitsevassa päiväkodissa havaittiin sisäilmaongelmia, jotka ilmenivät henkilökunnan ja lasten sairasteluna. Erityisen yleisiä olivat poskiontelotulehdukset, kuume ja päänsärky.

Päiväkoti Oulun talousalueella

”Henkilökunnan sairauspoissaoloja oli 68 % vähemmän kuin toisella osastolla. Päiväkoti säästäisi vuositasolla 50 000–80 000 €, mikäli toisellakin puolellakin osastolla olisi Genanon laitteet.” Kunnan palkanlaskenta

Päiväkodin kahdesta identtisestä osastosta toiselle sijoitettiin Genanon nanoluokan ilmanpuhdistimia ja toiselle hankittiin kilpailijan laitteita. Päiväkodin henkilökunta työskentelee pääasiassa omalla osastollaan, joten ero osastojen ilmanlaadussa tulee selvästi esiin työn-tekijöiden oireiluna.

Genanon laitteet sijoitettiin osastolle, jolla työskenteli astmaoireista kärsivä henkilö. Tämän jälkeen työntekijän ei puolen vuoden tarkastelujakson aikana tarvinnut olla kertaakaan poissa töistä sairauden takia.

Kunnan palkanlaskenta vertasi päiväkodin kahden osaston henkilökunnan sairauspoissaolojen määrää vuoden ajalta. Tiloissa, joissa oli Genanon ilmanpuhdistimet, oli sairauspoissaoloja 68 % vähemmän kuin toisella osastolla. Myös lasten sairastelu oli vähäisempää: poissaoloja oli 42 % vähemmän kuin toisella osastolla. Havaittavissa oli selvästi, kumpi osastoista oli päiväkodin terve ja kumpi flunssainen puoli.

Myöhemmin koneiden paikkoja vaihdettiin osastolta toiselle ja astmasta kärsinyt työntekijä vaihtoi osastoa Genanon laitteiden perässä pysyäkseen terveenä. Myös vaihdon jälkeen oli nähtävissä, että osasto, jolla oli Genanon ilmanpuhdistimet, oli selvästi toista terveempi.

Henkilökunnan käsityksen mukaan Genano-ilmanpuhdistimet pitivät sisäilman puhtaana ja ihmiset terveinä. Henkilökunta halusi koko päiväkotiin Genano-ilmanpuhdistimet, mutta päättävät henkilöt ilmoittivat asian olevan kunnossa, kun kaikissa tiloissa on ilmanpuhdistimet, merkistä tai puhdistustehokkuudesta välittämättä.

Kunnan palkanlaskennan lukujen perusteella päiväkoti säästäisi vuositasolla 50 000–80 000 €, mikäli toisellakin osastolla olisi Genanon laitteet. Ilmanpuhdistimien vuokrakustannukset olisivat tältä ajalta noin 17 000 €. Taloudellinen säästö olisi siis merkittävä. Samalla vältyttäisiin henkilökunnan ja lasten mahdollisilta pysyviltä sairauksilta.

Kunnan palkanlaskennan lukujen perusteella päiväkoti säästäisi vuositasolla 50 000–80 000 €, mikäli toisellakin osastolla olisi Genanon laitteet.

Lataa artikkeli pdf-tiedostona