Syvärauman päiväkoti on tasakattoinen 70-luvun kiinteistö, jossa on tyypillisiä aikakauden rakennustavasta johtuvia ongelmia. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet päiväkodin henkilökunnalle mm. hengitystieoireita ja laskeneet työviihtyvyyttä.

Kangasniemen kunta kuva

”Hengitystiesairauksien ja sairauslomien vähentyminen on tuonut selviä kustannussäästöjä kaupungille.” Toni Suursoho

Genanon asiantuntijan suosituksesta tiloihin hankittiin ilmanpuhdistimet puhdistamaan päiväkodin sisäilmaa. Ilmanpuhdistinten asentamisen jälkeen henkilökunnan oireet ovat kadonneet lähes kokonaan.

Rauman kaupungin tilapalveluilla on ollut hyviä kokemuksia Genano-ilmanpuhdistuslaitteista ja muista Genanon tarjoamista sisäilmaan liittyvistä palveluista jo vuodesta 2007. Hyvät kokemukset ovat tukeneet uusia laitehankintoja.

Genano-ilmanpuhdistuslaitteet on ollut mahdollista saada paikalle kaupungin sisäilmaongelmakohteisiin pikaisesti ja lyhyeksikin ajaksi, jolloin tiloissa työskentelevien terveys on kyetty turvaamaan heti ongelmien ilmettyä. Henkilökunnan oireet ovat lähes poikkeuksetta hävinneet välittömästi Genano-ilmanpuhdistuslaitteiden käyttöönoton jälkeen. Näin henkilökunnan työssä jaksaminen on myös parantunut. Hengitystiesairauksien ja sairauslomien vähentyminen on myös tuonut selviä kustannussäästöjä kaupungille. ”Työn kuormittavuus on myös vähentynyt, kun sairaslomittajia ei ole tarvittu”, kertoo Toni Suursoho Rauman kaupungin tilapalveluista.

Genano-ilmanpuhdistinten avulla Raumalla on ongelmien ilmettyä voitu jatkaa samoissa tutuissa tiloissa ja saatu lisää reagointiaikaa ongelman selvittämiseen ja korjaamiseen tai uuden korvaavan rakennuksen rakentamiseen.

Henkilökunnan oireet ovat lähes poikkeuksetta hävinneet välittömästi Genano-ilmanpuhdistuslaitteiden käyttöönoton jälkeen. Näin henkilökunnan työssä jaksaminen on myös parantunut. Hengitystiesairauksien ja sairauslomien vähentyminen on myös tuonut selviä kustannussäästöjä kaupungille.

Lataa artikkeli pdf-tiedostona