4 syytä suojata kiinteistö ilmanpuhdistimilla myös vähäisen käytön aikana

Sisäilmaongelmista kärsivä kiinteistö kannattaa suojata myös kesällä – kerromme miksi.

Koulut ja päiväkodit ovat tyypillisiä sisäilmaongelmista kärsiviä kiinteistöjä, joissa ennakoivalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla voidaan suojata tilankäyttäjien terveyttä ja ostaa aikaa korjausten suunnitteluun. Lapset ja opettajat voivat rauhassa oleskella huonokuntoisissakin tiloissa, kun kiinteistö on suojattu täysimittaisesti laadukkailla ilmanpuhdistimilla, jotka puhdistavat sisäilmaa jatkuvatoimistesti ja tehokkaasti.

Ilmanpuhdistuksen laiminlyönti kesälomien aikana johtaa ongelmiin syyskauden alkaessa.

Koulujen ja päiväkotien toiminta tyypillisesti hiljenee kesäkuukausina. Valitettavan usein muutoin järkevässä kiinteistönpidossa tehdään tällöin se virhe, että käyttäjämäärän vähentyessä myös ilmanpuhdistinten määrää vähennetään olennaisesti tai niitä ei katsota tarvittavan ollenkaan. Joissakin kohteissa ilmastointikin otetaan pois päältä, ja sen lisäksi tilat saatetaan jättää kesällä siivoamatta.

Näillä näennäisen viattomilla toimenpiteillä sisäilmaongelmaa saatetaan pahentaa ja syksyllä ihmisten palatessa arkirutiineihin alkaa oireilu entistä voimakkaampana. Toimenpiteistä suunitellut säästöt palavat lisääntyneisiin sairaslomiin, akuutteihin tutkimuksiin ja korjaustoimiin – tai pahimmassa tapauksessa hätäväistöön.

tyhjä luokkahuone vaatii ilmanpuhdistusta kesälläkin

Listasimme 4 syytä pitää tehokas ilmanpuhdistus päällä myös kesäaikaan vaikka käyttäjiä ei olekaan paikalla:

1. Ongelmat eivät poistu, vaikka ketään ei ole paikalla.

Ongelmat ovat muodostuneet yleensä pidemmän ajan kuluessa, joten ne eivät häviä itsestään eivätkä vaikutukset poistu, vaikka ketään ei olekaan paikalla. Ongelmia aiheuttavat epäpuhtaudet ovat useimmiten ultrapieniä hiukkasia, kaasumaisia aineita tai toksiiniyhdisteitä. Ne voivat tarttua tekstiileihin, karkeimpiin materiaaleihin ja joidenkin tutkimusten mukaan ultrapienet hiukkaset ja toksiinit myös koviin ja sileisiin pintoihin. Lomien jälkeen epäpuhtaudet lähtevät toiminnan ja lisääntyneiden ilmavirtauksien myötä leviämään takaisin huoneilmaan, ellei niitä poisteta kesän aikana aktiivisesti. Ilmastoinnin pienentäminen voi korkeintaan johtaa siihen, ettei rakenteellisia epäpuhtauksia leviä sisätiloihin yhtä paljon, kun alipaine pienenee.

2. Muutokset olosuhteissa ja ilmastoinnissa voivat aktivoida aiemmin harmittomat mikrobikannat.

Mikrobit reagoivat olosuhteiden muutoksiin ennalta-arvaamattomilla tavoilla ja saattavat muuttua aggressiivisiksi vuosien tai jopa vuosikymmenien jälkeen vasta jonkin olosuhdemuutoksen jälkeen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa vierekkäisissä tiloissa voi olla yhtä paljon mikrobeja, mutta vain toisessa oireillaan, koska toisen tilan mikrobit tuottavat aktiivisesti myrkyllisiä yhdisteitä. Kun lapset palaavat lomalta ja tekniikka käynnistetään, myös ulkoilman lämpötila ja kosteus muuttuvat nopeasti ja muutokset aktivoivat rakenteissa olevan mikrobitoiminnan. Tällöin oireilu voi lisääntyä.

3. Kesäaikana tehdyt korjaustoimet voivat levittää sisäilmaan epäpuhtauksia.

Sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja usein korjataan lomakaudella. Purku- ja rakennustyöt aiheuttavat kuitenkin myös riskin sisäilmalle, jos korjaustöiden aikaista pölynhallintaa ja siivousta ei tehdä erityisen huolellisesti. Lisäksi tiloihin asennettavat uudet materiaalit aiheuttavat VOC-päästöjä, jotka puolestaan aiheuttavat ongelmia aiemmin mikrobiepäpuhtauksille altistuneissa oppilaissa ja opettajissa – vaikka alkuperäinen ongelman lähde saataisiin onnistuneesti poistettua.

4. Tiloja voidaan hyödyntää muuhun käyttöön.

Ilmanpuhdistuksen ja ilmanvaihdon vähentäminen liittyy usein ajatukseen kustannussäätöistä. Jos tilat kuitenkin pidetään tehokkaalla ilmanpuhdistuksella käyttökunnossa myös tavallisen käyttökauden ulkopuolella, voidaan tiloja turvallisesti vuokrata esimerkiksi yhdistyksille kesäleiritoimintaan tai muuhun lyhytaikaiseen käyttöön.


Jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä kesälomien jälkeen, suosittelemme pitämään kiinteistön olosuhteet mahdollisimman vakiona myös vähäisen käytön aikana.

Kun sisäilmaongelmaisessa kiinteistössä on käyttäjien oireilu lukukauden aikana saatu vähenemään nanoluokan ilmanpuhdistusratkaisuilla sekä tehokkaalla ilmanvaihdolla, ei tilannetta ole syytä muuttaa kesäkauden ajaksi. Syksyllä toimintaa voidaan jatkaa puhtaissa ja turvallisissa tiloissa, ja ongelmien poistamiseksi suunnitellut tutkimukset ja korjaustoimenpiteet voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.


Lue aiheeseen liittyen myös:

Tags: , , , ,