Tornion kaupunki käyttää Genano-ilmanpuhdistimia

Kirjoitimme toukokuussa tyypillisistä ongelmatilanteista, joissa ilmanpuhdistimista ei saada riittävää helpotusta sisäilmasta johtuvaan oireiluun. Yksi tyypillisistä tilanteista on sellainen, jossa tilaan on sijoitettu keskenään kilpailevalla toimintaperiaatteella toimivia ilmanpuhdistimia. Esimerkiksi laite, joka levittää huoneilmaan yhdisteitä, on toimintaperiaatteeltaan ristiriidassa ilmanpuhdistimen kanssa, joka kerää nämä yhdisteet kuuliaisesti pois. Tällöin laitteet oleellisesti kumoavat toistensa vaikutuksen.

Toisinaan myös Genanon asiakkailla sattuu kommelluksia ilmanpuhdistinten kanssa. Myyntipäällikkömme Erkki Kauvanto kertoo esimerkkitapauksen Tornion kaupungista.

Tornion kaupunki on pitkään käyttänyt Genano-ilmanpuhdistimia menestyksekkäästi kohteissaan, mutta aina kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu. Eräässä kaupungin kiinteistöistä oli esiintynyt sisäilmaongelmia ja lähes kaikissa sen tiloissa käyttäjien terveys oli turvattu Genano-ilmanpuhdistimilla. Laitteet olivat olleet kohteessa lähes 2 vuotta ja tilankäyttäjien aikaisemmat ongelmat olivat poistuneet ja tiloissa voitiin työskennellä ongelmitta. Viimeisimmällä rutiinitarkastuskäynnilläni kaikki oli ollut kunnossa.

Kun laitteet olivat olleet kohteessa noin 2,5 vuotta, kiinteistöpäällikkö otti minuun yhteyttä. Yllättäen kohteessa oli alettu uudelleen kokea sisäilmasta johtuvia oireita ja erään henkilön työpiste oli jo jouduttu siirtämään muualle voimakkaan oireilun vuoksi. Kiiruhdin paikalle, ja havaitsin heti muutoksen sisäilman laadussa. Kiersin tilat läpi ja etsin syyn oireiluun.

Kiinteistössä oli tiloja, joihin ei oltu aiemmin sijoitettu Genano-ilmanpuhdistimia. Nämä tilat oli nyt otettu käyttöön, ja niihin oli sijoitettu kaksi kuitusuodattimin varustettua ilmanpuhdistinta, joiden toimintaperiaate poikkeaa täysin Genano-teknologiasta. Tilan käyttäjät olivat tilanneet uudet puhdistimet paikalle, eikä kiinteistöpäällikköä oltu tiedotettu asiasta. Suosittelin, että uudet laitteet viedään välittömästi pois rakennuksesta. Oma arvioni oli, että laitteet tuottivat tiloihin runsain määrin ultrapieniä hiukkasia, jotka aiheuttivat ihmisten oireet.

Kiinteistöpäällikkö poisti vieraat laitteet tilasta ja niiden tilalle tuotiin Genano-ilmanpuhdistimet. Välittömästi tämän jälkeen tilankäyttäjien oireilu helpotti ja tilanne saatiin rauhoittumaan. Myös henkilö, joka oli oireilun takia joutunut siirtymään muualle, pystyi jälleen oleskelemaan tiloissa.

Sekä kiinteistössä toimivan organisaation toimitusjohtaja että Tornion Kaupungin kiinteistöpäällikkö ovat olleet tyytyväisiä Genanon ilmanpuhdistimiin ja niiden tuomaan apuun kohteessa. Tornion kaupunki on hankkinut laitteet leasing-sopimuksella, jolloin se voi lunastaa laitteet omikseen sopimusajan päätyttyä. Genano-ilmanpuhdistinten arvioitu käyttöikä on oikein huollettuna noin 30 vuotta, joten laitteista tulee olemaan vielä paljon apua Tornion kaupungin eri kohteissa.

Erkki Kauvanto

Kirjoittajasta

Erkki Kauvanto toimii Genanolla myyntipäällikkönä Pohjois-Suomen alueella. Erkillä on pitkä kokemus ammatti-isännöitsijän tehtävistä sekä sisäilmaongelmien parissa toimimisesta. 

erkki.kauvanto@genano.fi, +358 050 408 0554


Kuvan lähde: www.tornio.fi

Tags: , , ,