Investoi kuntasi tulevaisuuteen ennaltaehkäisevillä sisäilmaratkaisuilla

Kuntien sisäilmaongelmien laajuudesta on esitetty toinen toistaan synkempiä arvioita, ja päättäjiä syyllistetään ihmisten terveyden turmelijoina. Keskustelun pääteemana ovat lyhytnäköisestä kiinteistönpidosta johtuvien homevaurioiden terveyshaitat. Nykyisten viranhaltijoiden syyttely on hyödytöntä, koska pohja valtaosalle ongelmista on luotu vuosikymmenten aikana erilaisilla rakentamiseen liittyvillä säädöksillä ja energiansäästöopeilla. Nyt ilmenevät ongelmat ovat tyypillisesti vain seurausta kiinteistöjen käyttöön, ylläpitoon ja etenkin ilmanvaihtoon liittyvistä muutoksista.

Todellisuudessa sisäilmaongelmia aiheuttavat mikrobien lisäksi monet, yllättävätkin tekijät ja myös täysin uusissa, ns. terveissä rakennuksissa oireillaan. Sisäilman terveysriskejä aiheuttavat mikrobien ohella rakennus- ja sisustusmateriaaleista haihtuvat kaasumaiset yhdisteet, kuitumaiset epäpuhtaudet ja ultrapienet hiukkaset. Kuntien kannalta ongelmallisimpia ovat sisäilman epäpuhtauksista johtuvat tulehdussairaudet ja niistä johtuvat poissaolot, jotka aiheuttavat merkittävät suorat ja epäsuorat kustannukset. Altistus nanoluokan hiukkasille ylläpitää tulehdustilaa ja aiheuttaa monenlaisia kumulatiivisia terveysongelmia. Terveyshaitat tyypillisesti pahenevat mitä pidempään altistus jatkuu, ja ongelmien hoitamatta jättäminen johtaa lopulta kalliisiin paniikkiratkaisuihin, kun ihmisiä siirrellään väistötiloista toisiin.

Ennaltaehkäise ongelmat elinkaariajattelulla

Jos kunnan budjettia ei haluta käyttää käsiin räjähtelevien sisäilmaongelmien selvittelyyn, on kustannustehokkain ratkaisu varmistaa laadukas sisäilma kiinteistöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tilakohtaisilla, puhdistuskyvyltään nanoluokan ilmanpuhdistimilla voidaan ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta parantaa olennaisesti. Ilmanpuhdistimilla on myös merkittävä tautien leviämistä hillitsevä vaikutus. Kun ongelmia on ehtinyt jo syntyä, tilat suojataan nanoluokan ilmanpuhdistimilla kokonaisvaltaisesti. Sisäilmaoireilu saadaan loppumaan, tilanne pysyy rauhallisena ja kiinteistön ylläpitotoimenpiteet voidaan suorittaa suunnitellusti ja järkevällä budjetilla. Fiksussa kunnassa sisäilma pidetään puhtaana myös korjausrakentamisen aikana ja saneerauksen jälkeen käyttöönoton aikana, jotta uusien materiaalien päästöt eivät laukaise oireilua.

Vielä kun ymmärretään, mikä sisäilmassa oikeasti sairastuttaa ja valitaan puhdistusratkaisut sen mukaan, ollaan elinkaariajattelussa pitkällä. Nanokokoisten hiukkasten kannalta on oleellista, millaisella teknologialla ihmisten oireilua pyritään helpottamaan. Toksiineista johtuvaa oireilua ei voi tehokkaasti helpottaa kuitusuodattimiin perustuvilla ilmanpuhdistimilla, sillä ultrapienet hiukkaset ja vesihöyryn mukana kulkeutuvat toksiinit sujahtavat niistä läpi. Nanoluokan hiukkasten terveyshaittoja voidaan ehkäistä vain niin-kutsutuilla nanoluokan ilmanpuhdistimilla, joiden hiukkaskoon suodatus on 100 kertaa HEPA-suodattimia parempi.

Ennaltaehkäisevä kiinteistönpito ja nopea reagointi ongelmien ilmetessä on kokonaisedullista ja jättää kunnalle varaa toimia järkevästi myös seuraavassa ongelmakohdassa. Investoimalla ihmisten terveyteen investoit myös kuntasi tulevaisuuteen.


Genanolta saat nanoluokan ilmanpuhdistimet kokonaispalveluna.

Ratkaisumme perustuvat tutkittuun tietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Et maksa pelkästä tekniikasta, vaan palvelusopimuksen hinnalla saat todellista apua ja asiatietoa puhtaaseen sisäilmaan kiinteistön koko elinkaaren aikana.
 
Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä ja keskustellaan lisää. Voitte myös tilata suoraan maksuttoman kartoituskäynnin.
 

Nimi*

Organisaatio*

Sähköposti*


 

Tags: , , , , , , ,