Koululaisille toimiva ensiapu sisäilmaoireisiin Espoossa

Tiistilän koulussa ilmanpuhdistimet ensiapuna

Tiistilän koulussa Matinkylässä tehtiin vuoden 2015 lopussa sisäilmatutkimuksia, joissa selvitettiin syitä oppilaiden ja henkilökunnan kokemiin oireisiin. Tutkimuksissa havaittiin puutteita, jotka edellyttivät huolto- ja korjaustoimia. Tiistilä päätettiin ottaa mukaan Espoon Tilakeskuksen ja Genano Oy:n yhteiseen tutkimukseen, jossa selvitettiin miten ilmanpuhdistimet vaikuttavat mahdolliseen sisäilmasta johtuvaan oireiluun.

Käytämme ilmanpuhdistimia nimenomaan nopeaan reagoimiseen ja korjaamme rakennukset heti, kun se on suunnitelmien, rahoituksen ja käyttäjän toiminnan puolesta mahdollista. Tiistilän koulussakin aloitetaan korjaukset heti kesäloman alkaessa”, sanoi rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä kaupungin Tilapalveluista toukokuussa 2016.

Anonyymi kyselytutkimus

Oirekysely tehtiin Tiistilässä yläkoulun oppilaille ja henkilökunnalle. (Kuvan henkilö ei liity tutkimukseen)

Tutkimuksessa ensimmäinen kysely tehtiin Tiistilän koulussa ennen ilmanpuhdistinten asennusta viikolla 9. Yläkouluikäisiltä oppilailta ja heidän opettajiltaan kysyttiin, mitä huonoon sisäilmaan yhdistettäviä terveydellisiä oireita heillä oli. Anonyymi kysely toistettiin maaliskuussa 2016, kun ilmanpuhdistimet olivat olleet tiloissa kolme viikkoa.

Vastaava kysely tehtiin myös kahdessa suuressa espoolaisessa koulussa, jotka valittiin tutkimukseen verrokkikouluiksi hyvän sisäilmastonsa vuoksi. Kyselyyn vastasi Tiistilässä yhteensä yli 300 yläkoulun oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa. Tiistilän koulussa opiskelee noin 700 ala- ja yläkoulun oppilasta. Henkilökuntaa koulussa on noin 70. Verrokkikouluissa vastauksia saatiin yhteensä n. 2400.

Tyypillisiä huonon sisäilman vuoksi koettuja oireita ovat allergiatyyppiset oireet, kuten nenän tukkoisuus, yskä ja silmien ärsytys. Mutta huono sisäilma saattaa aiheuttaa myös vaikeammin tulkittavia oireita, kuten keskittymisvaikeuksia ja väsymystä. Tutkimuksessa selvitettiin molemman tyypin oireita.

Ilmanpuhdistimista selvää apua oireiluun

Oireselvityksen ensimmäisen vaiheen tulosten mukaan oireiden kokeminen oli laskenut ilmanpuhdistinten käyttöönoton jälkeen selvästi. Vertailukyselyiden perusteella Tiistilän yläkoulun oppilaat ja henkilökunta kokivat kyselyn toisessa vaiheessa vähemmän terveydellisiä oireita kuin aiemmin, ja parannus oli saavuttanut vähintään verrokkikoulujen tason.

Oirekyselyn tulosten mukaan ilmanpuhdistimet laskivat sekä selkeästi tunnistettavia että vaikeammin tulkittavia oireita, kertoo Genano Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Salminen.

Genanon ilmanpuhdistimilla on siis mahdollista vähentää huonon sisäilman vuoksi koettuja terveydellisiä oireita selvästi, jopa alle puhtaan vertailukoulun tason.

Oirekyselytutkimusta jatketaan Tiistilässä edelleen. Espoon kaupungilla on Genano Oy:n kanssa puitesopimus ilmanpuhdistinten käytöstä vuoteen 2019 saakka. Yhteistyön ansiosta kaupunki voi reagoida sisäilmaongelmiin nopeasti. Ihmiset voidaan suojata altistumiselta ja oireiden pahentumiselta kun tiloissa vasta epäillään sisäilmaongelmaa tai on jo vahvistettu sisäilmaongelma. Puhdistimia voidaan käyttää myös korjaustoimenpiteiden aikana, mikäli  tiloissa oleillaan samaan aikaan, ja välittömästi remontin jälkeen.

Lue myös 27.5.2016 julkaistu lehdistötiedote.


Jussi Erkkilä

Kirjoittajasta

Kemiantekniikan insinööri Jussi Erkkilällä on usean vuoden kokemus sisäilmaongelmien tutkimisesta ja hän kouluttautuu tällä hetkellä rakennusterveysasiantuntijaksi. Jussi työskentelee Genanolla teknisenä asiantuntijana.