Kuinka yleisiä sisäilmaongelmat ovat?

genano selvittää_otsikkokuva-01

Sisäilmastolla tarkoitetaan ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä. Sisäilman laatuun vaikuttavat esimerkiksi ilmankosteus ja lämpötila, pienhiukkaspitoisuus, rakennusmateriaaleista irtoavat kaasumaiset yhdisteet sekä eloperäiset epäpuhtaudet. Sisäilmaston viihtyvyyteen vaikuttavat myös valaistusolosuhteet ja meluisuus. Usein sisäilmaongelmissa on kyse monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Huonolaatuinen sisäilma on Suomessa yksi merkittävimmistä terveysongelmien aiheuttajista. Sisäilmaongelmille altistutaan niin kodeissa kuin julkisissa tiloissa: päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja hoitolaitoksissa. Joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan esimerkiksi jo yli puolessa Suomen kouluista ja päiväkodeista on sisäilmaongelmia.

Sisäilmaongelmat Suomessa

Huonolaatuinen sisäilma aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia ja oireita, joiden diagnosointi on hankalaa ja hoitokäytännöt kiistanalaisia. Ongelmista uutisoidaan näkyvästi mediassa ja keskustelu verkossa käy kuumana. Lähes jokaisella on joko omakohtaista kokemusta sisäilmaongelmista tai vähintään tuntee lähipiirissään jonkun ongelmista kärsivän. Sisäilmasta sairastuneiden oireita myös vähätellään eikä myötätuntoa aina heru. Keskustelu olisikin hyvä pohjata aina puolueettomaan asiatietoon, vaikka aihe tunteita kuumentaakin.

Inhimillisten tekijöiden lisäksi sisäilmaongelmat ovat kansantaloudellisesti merkittävä ongelma. Kustannukset muodostuvat paitsi valtavasta julkisten rakennusten korjausvelasta, myös sairauspoissaolojen ja työkyvyn heikentymisen aiheuttamista suorista ja epäsuorista menoista. Millaista hintaa maksamme tulevaisuudessa siitä, että suurin osa maamme lapsista ja nuorista altistuu sisäilmaongelmille jo varhaisessa, tulevaisuuden työkyvyn kannalta tärkeässä kehitysvaiheessa?

Blogin tulevissa kirjoituksissa perehdymme mm. siihen, kenelle vastuu sisäilmaongelmien ratkaisusta kuuluu, miten sisäilmaongelmien aiheuttaja tunnistetaan, sekä siihen, millaisia terveysvaikutuksia erilaisilla sisäilman epäpuhtauksilla on.


Keskustele blogin aiheista Genanon Facebook-sivulla, jonne voi myös jättää toiveita sisältöön liittyen.


Jenni Koskela_1

Kirjoittajasta

Tekniikan tohtori Jenni Koskela on kiinnostunut
hyvinvointia edistävästä tilasuunnittelusta ja
terveyttä tukevista teknologiaratkaisuista.
Jenni toimii Genanossa markkinointikoordinaattorina.

 

Tags: , , ,