Kun ilmanpuhdistin ei toimi

Valitettavasti paraskaan ilmanpuhdistin ei pysty ihmeisiin, ei edes Genano. Joskus asiakkaamme törmäävät ongelmatilanteisiin, joissa laitteet eivät toimi halutulla tavalla. Miten asiassa kannattaa edetä?

Ensimmäinen askel epätyydyttävän tilanteen korjaamiseksi on aina yhteydenotto paikalliseen Genano-myyntipäällikköön, joka opastaa ja neuvoo kuinka toimia, että puhdistustulos olisi toivomusten mukainen. Kun ongelmaa lähdetään selvittäämään, tarkistetaan mm. seuraavat asiat:

1. Onko tilat otettu haltuun kokonaisuudessaan vai onko laitteiden määrässä kitsasteltu?

Genano-ilmanpuhdistimet ovat tilakohtaisia laitteita. Ilmanpuhdistinten määrässä säästäminen ei ole oikea paikka säästää, sillä jos ilmanpuhdistimet hankitaan vain osaan tiloja, tai niitä hankitaan tilojen kokoon nähden liian vähän, epäpuhtauksia jää leijumaan ilmaan ja oireilu jatkuu. Huonetilojen lisäksi myös käytävät, kahvihuoneet ym. tilat joissa on mahdollisuus altistua epäpuhtauksille, on otettava haltuun ilmanpuhdistimilla, mikäli halutaan saada oireilu, sairastelukierteet ja niistä johtuvat poissaolot loppumaan.

2. Onko laitteet sijoitettu oikein?

Kuten laitteiden riittävä määrä, myös niiden sijoittelu riippuu tilojen koosta ja muodosta sekä ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilien sijainnista. Genano-ilmanpuhdistimet pitäisi aina sijoittaa mahdollisimman kauas poistoilmaventtiilistä. Lisäksi tulee tarkistaa, onko katossa ilman liikkumista estäviä palkkeja tai muita esteitä, sekä onko käytettävä puhdistin juuri oikea malli kyseessä olevaan tilaan ilmamääränsä ja puhdistustehonsa puolesta.

3. Onko huoltotarve laiminlyöty?

Ilmanpuhdistimien huollon laiminlyönti voi johtaa aktiivihiilen kyllästymiseen, laitteen keruupintojen pysyvään likaantumiseen, pesunesteen loppumiseen tai muihin toimintahäiriöihin. Huollon laiminlyönti tulee usein kalliimmaksi kuin säännöllinen huoltaminen. Aivan kuten muitakin teknisiä laitteita, tulee myös Genano-ilmanpuhdistimia huoltaa säännöllisesti sekä niiden eliniän pidentämiseksi että ilmanlaadun pitämiseksi huipputasolla.

4. Onko tiloihin sijoitettu muuntyyppisiä ilmanpuhdistimia? 

Sisäilmaongelmaisissa tiloissa törmää toisinaan kokeiluihin, joissa on tuotu samaan tilaan keskenään kilpailevia laitteita. Tällä emme tarkoita kaupallisessa mielessä kilpailevia ilmanpuhdistimia, vaan laitteita joiden toimintaperiaatteet ovat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi laite, joka levittää huoneilmaan yhdisteitä, on toimintaperiaatteeltaan ristiriidassa ilmanpuhdistimen kanssa, joka kerää nämä yhdisteet kuuliaisesti pois. Tällöin laitteet kumoavat toistensa vaikutuksen. Genano-ilmanpuhdistimien kanssa ei tule käyttää muita ilmanpuhdistimia, jotta lupaamamme puhdistusteho varmasti toteutuu.


Iloinen hankkijaOngelmatilanteessa ota yhteyttä heti. Joskus ongelma johtuu inhimillisestä virheestä, joskus tilanne voi olla kinkkisempi. Takaamme kuitenkin, että lähes jokainen sisäilmaongelmista kärsivä kohde saadaan turvattua Genano-ilmanpuhdistimilla, jos puhdistimien määrään, sijoitteluun ja käyttöön antamiamme ohjeita noudatetaan.

Olemme käsitelleet asiaa laajemmin myös Ilmanpuhdistimen hankkijan oppaassa. Oppaasta löydät myös paljon muuta hyödyllistä tietoa ilmanpuhdistimiin ja niiden hankintaan liittyen.

Lataa Ilmanpuhdistimen hankkijan opas


Jenni Koskela_1

Kirjoittajasta

Tekniikan tohtori Jenni Koskela on kiinnostunut
hyvinvointia edistävästä tilasuunnittelusta ja
terveyttä tukevista teknologiaratkaisuista.
Jenni toimii Genanossa markkinointikoordinaattorina.

Tags: , , , ,