Kuulumisia Oulun Sisäilmapajasta

Sisäilmapaja 7 järjestettiin Oulussa marraskuun alussa. Tapahtuma vaihtaa vuosittain paikkaa ja Sisäilmayhdistys järjestää sen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tänä vuonna kumppaneina olivat Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja Oulun seudun ympäristötoimi.

Sisäilmapajan suurinta antia olivat alan ihmisten tapaaminen ja ajankohtaiset uutiset, erityisesti Kosteus- ja hometalkoiden ja STM:n tilannepäivitykset.

Kosteus- ja hometalkoot pyörivät nyt viimeistä vuottaan. Ohjelmapäällikkö Katja Outisen kuulumisista eniten allekirjoittaneen mielenkiintoa herätti ”Kuntien osaamisen kehittäminen”. Talkoot ovat kehittämässä kunnille toimintaohjeita sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Pilottikaupunkina toimii Lahti ja hanke valmistuu loppuvuoden aikana.  Jo aiemmin talkoot ovat julkaisseet Päättäjän homeoppaan ja tehnyt siihen liittyvän kuntakiertueen.

Työn alla on myös laskentamalli sisäilmaongelmien aiheuttamista kustannuksista. Talkoot on työstämässä tätä yhteistyössä Kuntaliiton, STM:n, YM:n, OKM:n ja Olavi Holmijoen kanssa. Aihe on erityisen tärkeä. Annoimme itse aiemmin tänä syksynä tiedotteen siitä, miten kunnat voisivat säästää toimimalla sisäilma-asioissa ripeästi. Nyt tämä asia saa vahvistusta viralliselta taholta, joka on arvioinut sisäilmaongelmien säästöpotentiaalin vielä tuplasti isommaksi.

Vesa Pekkola STM:stä paljasti pajassa uutisen: uusi Rakennusterveysohjelma, hallituksen kärkihanke, toteutetaan vuosina 2016-2018. Ohjelma jatkaa osaltaan Hometalkoiden päättyvää toimintaa, mutta verkosto laajenee käsittämään myös pienhiukkaset, radonin yms. sisäilmaston ongelmat. Hankkeen kokonaisbudjetti 1,5 M€ kolmelle vuodelle tarkoittaa sitä, että tällä rahalla ei tueta korjauksia vaan kehitetään yhdessä käytäntöjä. Yleisöstä tulleeseen kysymykseen siitä, miten sisäilmasta sairastuneet on huomioitu ohjelmassa, Pekkola vastasi ”selvitetään, ketkä ovat väliinputoajia ja miten se ratkaistaan”.

Tapahtuma myytiin loppuun viikossa, joten kysyntää käytännönläheiselle sisäilmatiedolle selvästi on. Ensi vuonna Sisäilmapaja järjestetään 16.-17.11.2016 Tampereella yhdessä TAMKin kanssa.

 

Tags: , ,