Sisäilmaongelman ratkaisemisessa epäonnistut hidastelemalla ja salailemalla

Kun rakennuksessa ilmenee sisäilmaongelma, on toimittava nopeasti ja määrätietoisesti. Vitkuttelu tulee kalliiksi ja aiheuttaa luottamuspulaa ja tyytymättömyyttä.

Olemme aiemmin blogissa käsitelleet muun muassa sisäilmaongelmien yleisyyttä ja sitä, miten sisäilmaongelman tunnistaa.

Usein ajatellaan, että terveelliset tilat ja pieni budjetti eivät oikein sovi yhteen. Ripeä ja oikeanlainen puuttuminen sisäilmaongelmiin kuitenkin säästää rahaa.

 

Ilmanpuhdistinten kustannukset ovat noin kymmenesosa parakkiratkaisun kustannuksista.

Laadukkaat ilmanpuhdistimet tulevat huomattavasti parakkiratkaisua halvemmaksi.

Vitkuttelusta hätäratkaisuun

Käytämme esimerkkinä koulurakennusta, jossa on alettu epäillä sisäilmaongelmaa. Henkilökunta ja oppilaat kärsivät toistuvista tulehduksista, ja muutamalla oppilaalla on todettu astma. Osa opettajista on joutunut vaihtamaan luokkaa, jotta ääni ei katoa kesken tunnin. Osa taas ei oireile millään tavalla.

Rehtori on ottanut yhteyttä kunnan tilahallintoon, joka on tilannut koululle sisäilmatutkimukset. Tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään hälyttävää. Sen jälkeen tilanne ei vaikuta etenevän. Opettajien ja oppilaiden oireet kuitenkin pahenevat. Yksi opettaja vaihtaa jo koulua.

Jossakin vaiheessa sekä henkilökunnan että lasten vanhempien mitta tulee täyteen.

Tyytymättömyys leviää käsiin
Vanhemmat vaativat väistötiloja – välittömästi. Media kiinnostuu tapauksesta, paikallislehden yleisönosastolla otetaan kantaa. Lopulta kunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin hankkia kalliit parakit, joissa koulun toimintaa jatketaan. Pitkän odottelun ja altistumisen jälkeen tilojen käyttäjien terveydentila lähtee todennäköisesti kohenemaan väistötiloissa.

Pitkäaikaisella altistumisella voi kuitenkin olla myös kauaskantoisia vaikutuksia. Pitkään sisäilmaongelmille altistuneet saattavat myöhemmin kärsiä sisäilmaongelmista muita huomattavasti herkemmin.

Ongelman hidas hoitaminen syö rahaa myös muilta korjauskohteilta
Ongelmien hoitamatta jättäminen johtaa tyytymättömyyteen, ja lopulta kalliisiin paniikkiratkaisuihin. Sen jälkeen kunnalla ei ole varaa korjata muita ongelmakohteita, koska rahat kuluivat yhden kohteen kalliisiin väistötiloihin.

Samaan lopputulokseen päästään hidastelemalla prosessia riittävästi ja laiminlyömällä viestintä tilan käyttäjille.

hankkija-01
Kun hidastelun jälkeen joudutaan muuttamaan väistötiloihin:

Tilan käyttäjien terveys kärsii. Pitkä odottelu voi johtaa kroonisiin sairauksiin

Riitainen prosessi lisää stressiä ja vähentää viihtyvyyttä

Kallis ratkaisu syö korjausrahat myös muilta kohteilta

+ Terveydentila paranee todennäköisesti väistötiloissa

 

Tehokas ongelmanratkaisu säästää rahaa

Toisessa esimerkkikoulussamme on myös alettu oireilla ja epäillä sisäilmaongelmaa. Rehtori on ottanut yhteyttä kunnan tilahallintoon, joka ottaa ongelman haltuun nopeasti.

Kouluun hankitaan laadukkaat ilmanpuhdistimet ja käyttäjiä informoidaan jatkotoimenpiteistä. Käyttäjät ovat tyytyväisiä, kun tilanteeseen reagoidaan nopeasti. Käyttäjäkyselyssä ilmenee, että käyttäjien mielestä ilmanpuhdistimet toimivat ja auttavat oireiluun.

Tilanne on nyt otettu väliaikaisesti haltuun. Samaan aikaan tilahallinnossa ratkaistaan pitkäjänteisesti ongelman syitä: tilataan tutkimuksia, analysoidaan niiden tuloksia ja suunnitellaan korjaustoimia. Korjaustyöt ajoitetaan kesälomalle, jolloin niistä on mahdollisimman vähän haittaa koulutyölle. Korjausten jälkeen ilmanpuhdistimia käytetään vielä muutaman kuukauden ajan, jonka jälkeen niistä voidaan luopua.

Kestävää toimintatapaa on varaa käyttää kaikissa kunnan ongelmakohteissa
Reagoimalla nopeasti ansaitaan tilojen käyttäjien luottamus, ja vältetään jatkuvasta sairastelusta sekä paniikkiratkaisuista aiheutuneet kustannukset. Ottamalla tilanne haltuun nopeasti kunnalle jää varaa toimia samalla tavalla myös seuraavassa ongelmakohteessa.

Iloinen hankkija

Miksi kannattaa toimia nopeasti?

+ Tilan käyttäjien terveys turvataan nopeasti. Lyhyt odottelu vähentää kroonisten sairauksien riskiä

+ Rakentava ja avoin prosessi, työviihtyvyys ei vähene

+ Kokonaisuudessaan edullinen ratkaisu, rahaa jää myös muihin korjauskohteisiin

Ei ole lopullinen ratkaisu, ei poista tutkimusten ja pitkäjänteisen tilahal­linnan tarvetta

Uhkaako sisäilmaongelma?

Lataa Ilmanpuhdistimen hankkijan opas

Tags: , , , , , ,