Vesivahinko Genanon toimistolla

Ilmanpuhdistimia voidaan käyttää sisäilmaongelmakohteissa myös korjaustöiden aikana. Puhdistimet takaavat sisäilman puhtauden korjattavan alueen ulkopuolella, ja tiloissa voidaan samanaikaisesti oleskella.

Genanon uudella toimistolla päästiin toteamaan puhdistinlaitteiden apu huhtikuussa 2016, kun keittiötilassa todettiin vesivahinko. Vettä oli päässyt valumaan seinärakenteisiin viereisen toimitilan puolelta, ja ongelma havaittiin kun keittiön tekstiilimattolattiaan ilmestyi kostea läikkä.

Tilanne selvitettiin kiinteistön kanssa ripeästi tekemällä kosteusvauriokartoitus. Kohteessa teetettiin myös lakisääteinen haitta-ainekartoitus asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla ennen purku- ja kuivatustoimenpiteisiin ryhtymistä, mutta asbestia ei rakenteista löytynyt.

Korjaukset aloitettiin purkamalla kastunut alue kartoituksen pohjalta tehdyn toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Vettä ei onneksi ollut ehtinyt levitä laajalle alueelle ja seinää ja lattiaa jouduttiin purkamaan melko pieni alue. Korjattava alue, eli käytännössä toinen puoli keittiöstä, osastoitiin ja alipaineistettiin rakennuspölyn leviämisen estämiseksi. Koska osastointi ei estä pölyn ja pienhiukkasten leviämistä täysin, osastoidun alueen ulkopuolelle sijoitettiin Genano-ilmanpuhdistimet korjaustöiden ajaksi varmistamaan työtilan hengitysilman puhtaus.

Kosteusvauriokorjaus Genanolla_1

Kastunut alue kuivatettiin koneellisesti ja kuivauksen onnistuminen varmistettiin vielä mittauksilla ennen rakenteiden sulkemista. Lopuksi pinnat korjattiin ja keittiötila voitiin ottaa uudelleen käyttöön.

Kosteusvauriokorjaus Genanolla_3Kosteusvauriokorjaus Genanolla_2

Koska vaurio havaittiin nopeasti sen syntymisen jälkeen ja tilanne otettiin ammattitaitoisesti haltuun, ei rakenteisiin päässyt kosteus ehtinyt aiheuttaa ongelmia. Genanon toimistolla hengitetään jatkossakin puhdasta ja terveellistä sisäilmaa!

Tags: , , , , ,