Voiko sisäilma olla liian steriiliä?

”Voimme huonosti, koska vietämme liian vähän aikaa luonnossa – Steriili sisätila on ihmiselle luonnoton ympäristö, sanoo neurobiologi”, – otsikko Helsingin Sanomissa 1.6.2017. Juttuun oli haastateltu neurobiologi Jarno Mikkosta, joka työskentelee viherseiniä valmistavan Naava Oy:n tutkimusvastaavana.

Otsikon ensimmäisestä osasta on helppo olla samaa mieltä – ihminen on luotu liikkumaan luonnossa. Liian steriiliin sisätilaan liittyviä väitteitä on sen sijaan tarkasteltava tarkemmin.

Artikkelissa kerrotaan, että ihmiset viettävät vuorokauden 24 tunnista yli 20 tuntia sisätiloissa ja nämä sisätilat, kodit ja toimistot ovat hyvin steriilejä, ihmiselle luonnottomia ympäristöjä. Ihmisen luontoyhteyttä pitäisi parantaa lisäämällä sisätiloihin luontoelementtejä kuten luonnonvaloa, kasveja, vettä ja luonnon materiaaleja. Mutta tekeekö näiden elementtien puuttuminen sisätilasta steriilin? Ei.

Steriilillä tarkoitetaan pieneliötöntä, bakteeritonta, täysin puhdasta. Sellaisia ovat vain sairaaloiden leikkaussalit, eivätkä itse asiassa nekään täysin. Ihmiset altistuvat päivittäin erilaisille mikrobeille, inorgaanisille epäpuhtauksille sekä kemikaaleille muun muassa ilman, ruoan, juomaveden sekä muiden ihmisten ja eläinten välityksellä. Tietynlainen mikrobialtistus onkin hyväksi immuunipuolustukselle emmekä pysyisi hengissä ilman bakteereja. Haitallisille mikrobeille altistuminen ulkotiloissa ei yleensä olekaan yhtä suuri vaara kuin sisällä, koska ulkona niiden pitoisuus ilmassa on hyvin alhainen ja auringon ultraviolettisäteily tuhoaa mikrobeja. Lisäksi ulkoilman otsonipitoisuus ja kuivuus osaltaan vähentävät haitallisten mikrobien elinkykyisyyttä.

Sisäilman pienhiukkaset sairastuttavat

Sen sijaan sisällä rakennuksessa ulkoa kantautuvat pienhiukkaset sekoittuvat rakenteista, materiaaleista ja ihmisten toiminnasta peräisin oleviin epäpuhtauksiin. Sisäilman välityksellä leviävistä epäpuhtauksista osa on ihmisten terveydelle hyvinkin haitallisia ja voivat aiheuttaa pitkäaikaisia ongelmia. Sisäilmaongelmista puhuttaessa kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat terveysoireet usein korostuvat, mutta todellisuudessa sisäilmaongelmia aiheuttavat monet ja yllättävätkin eri tekijät ja myös täysin uusissa rakennuksissa oireillaan.

Terveydelle kaikkein suurimman riskin sisäilmassa aiheuttavat alle 0,1 mikrometrin kokoiset eli ultrapienet hiukkaset, jotka tunkeutuvat keuhkoista verenkiertoon ja päätyvät elimiin aiheuttamaan tuhoa. Sisätiloissa nanokokoiset hiukkaset ovat peräisin pääasiassa ulkoilmasta, mutta myös rakennusmateriaaleista, ilmanvaihtokanavistosta ja -suodattimista sekä kosteusvaurioituneiden rakennusmateriaalien mikrobitoiminnasta. Pitkäaikaisen pienhiukkasaltistuksen on todettu lyhentävän elinikää huomattavasti. Oireet eivät kuitenkaan näy ihmisessä välittömästi, joten ultrapienten hiukkasten riskeihin ja kansainvälisten terveysviranomaisten varoituksiin ei tutkimustiedosta huolimatta suhtauduta vielä riittävällä vakavuudella.

Sisäilma ei voi olla liian puhdasta

Tosiasia on, että sisäilman koostumusta ei voida luotettavasti mitata kaikkien mahdollisten päästöjen ja hiukkasten osalta luotettavasti ja jatkuvatoimisesti, eikä siitä voida erotella haitallisia ja ei-haitallisia mikrobeja toisistaan ja poistaa vain niitä haitallisia epäpuhtauksia. Sen sijaan tilakohtaisilla, puhdistuskyvyltään nanoluokan ilmanpuhdistimilla voidaan työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista parantaa olennaisesti. Oikeanlaista puhdistusteknologiaa käyttävillä ilmanpuhdistimilla on myös merkittävä tautien leviämistä hillitsevä vaikutus. Terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta onkin järkevää poistaa sisäilmasta mahdolliset riskitekijät, ennaltaehkäistä oireilu ja panostaa ihmisten hyvinvointiin puhtaalla sisäilmalla. Mikrobialtistus kannattaa hankkia mieluummin puhtaassa suomalaisessa metsässä.


Lue miten puhdas sisäilma lisää hyvinvointia ja tuottavuutta työympäristöissä


Kirjoittajasta

Jenni Koskela on tekniikan tohtori nanomateriaalitieteen alalta. Hän työskentelee Genanolla markkinointipäällikkönä.

Tags: , , , , , , ,