Tiedote: Sisäilmaongelmainen koulu normaalitasolle ilmanpuhdistinten avulla Espoossa

Ilmanpuhdistimilla on mahdollista vähentää huonon sisäilman vuoksi koettuja terveydellisiä oireita, kertoo tänä keväänä toteutettu Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ja ilmanpuhdistinvalmistaja Genano Oy:n Ilmanpuhdistimien vaikuttavuus oireiluun -hankkeen kyselytutkimuksen alustavat tulokset. Tutkimuksessa on mukana muutamia kaupungin koulukiinteistöjä.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kysyttiin ennen ilmanpuhdistimien asennusta Tiistilän koulun yläkouluikäisiltä oppilailta ja heidän opettajiltaan, mitä huonoon sisäilmaan yhdistettäviä terveydellisiä oireita heillä oli. Anonyymi kysely toistettiin ilmanpuhdistimien käyttöönoton jälkeen maaliskuussa 2016, ja kyselyitä toistetaan 2-3 kuukauden välein. Alustavien tulosten mukaan oireiden kokeminen oli laskenut ilmanpuhdistinten käyttöönoton jälkeen selvästi.

”Tyypillisiä huonon sisäilman vuoksi koettuja oireita ovat allergiatyyppiset oireet, kuten nenän tukkoisuus, yskä ja silmien ärsytys. Mutta huono sisäilma saattaa aiheuttaa myös vaikeammin tulkittavia oireita, kuten keskittymisvaikeuksia ja väsymystä. Tulosten mukaan ilmanpuhdistimet laskivat oireita, jotka edustivat molempia tyyppejä”, Jaakko Salminen Genano Oy:n toimitusjohtaja kertoo.

Kyselyyn vastasi Tiistilässä ensimmäisillä kyselykerroilla yhteensä yli 300 yläkoulun oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa. Tiistilän koulussa Matinkylässä opiskelee noin 700 ala- ja yläkoulun oppilasta. Henkilökuntaa koulussa on noin 70.

Kysely tehtiin myös kahdessa suuressa espoolaisessa koulussa, jotka valittiin tutkimukseen verrokkikouluiksi hyvän sisäilmastonsa vuoksi. Näiden vertailukyselyiden perusteella Tiistilän yläkoulun oppilaat ja henkilökunta kokevat tällä hetkellä vähemmän terveydellisiä oireita kuin aiemmin, ja parannus oli saavuttanut verrokkikoulujen tason.

Ilmanpuhdistimet eivät ole Tiistilän koulussa kuten ei muissakaan kouluissa pysyvä ratkaisu.

”Käytämme ilmanpuhdistimia nimenomaan nopeaan reagoimiseen ja korjaamme rakennukset heti, kun se on suunnitelmien, rahoituksen ja käyttäjän toiminnan puolesta mahdollista. Tiistilän koulussakin aloitetaan korjaukset heti kesäloman alkaessa”, sanoo rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä kaupungin Tilapalveluista.

Espoon kaupunki kilpailutti puitesopimuksen ilmanpuhdistinten käytöstä vuonna 2015 ja solmi sopimukset kolmen laitetoimittajan kanssa, Genano Oy on yksi niistä. Puitejärjestely on muodostunut jatkuvasti kasvavien sisäilmastoon liittyvien haasteiden takia yhdeksi tärkeäksi työkaluksi. Puitesopimus jatkuu vuoteen 2019 saakka.

Genano Oy ja Espoon kaupunki on tehnyt yhteistyötä sisäilma-asioiden parissa aiemminkin jo useita vuosia.


Yhteystiedot:

Rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä, puh. 050 599 4076, Tilapalvelut-liikelaitos
reijo.yrjola@espoo.fi

Tutkimuspäällikkö Jaakko Mentunen, puh. 050 598 6878, Tilapalvelut-liikelaitos
jaakko.mentunen@espoo.fi

Toimitusjohtaja Jaakko Salminen, puh. 050 599 5000, Genano Oy
jaakko.salminen@genano.fi

www.genano.fi

Tags: , , , , ,