Ilmanpuhdistus laboratorioissa

Varmista tuotannon ja tutkimuksen laatu

Laadunvarmistus laboratorioissa ja tutkimus- ja tuotantolaitoksissa

Laboratorioissa ilmanpuhtaus on tärkeää tuotannon ja tutkimuksen laadun varmistamiseksi. Ilmateitse tapahtuva kontaminaatio voi johtaa kokonaisen tuote-erän takaisinvetoon, kalliisiin selvityksiin ja puhdistustoimenpiteisiin ja luotettavuuden laskuun. Ongelmana ovat myös tutkimustulosten luotettavuus ja toistettavuus sekä henkilökunnan altistuminen ilmaan leviäville hiukkasille.

Laboratorioympäristössä suurimpia riskitekijöitä ovat ultrapienet hiukkaset ja VOC-päästöt, jotka voivat olla vaarallisia työntekijälle itselleen, vahingoittaa tuotantoprosessia tai heikentää tutkimuksen laatua. Olemassa olevia puhdastilaluokitusta joudutaan usein parantamaan kontaminaatio-ongelmien vuoksi. Nanometriluokkaan yltävä ilmanpuhdistus ja VOC-yhdisteiden poisto ovat tärkeitä laatukriteerejä esimerkiksi IVF- ja PCR-laboratorioissa. Puhdastilaluokituksen parantaminen rakennuksen ilmanvaihtoratkaisujen avulla on muutostöineen kallista. Lisäksi käyttökustannukset nousevat kuitusuodattimien vaihdon ja ilmanvaihtonopeuden lisäämisestä aiheutuvien energiakustannusten myötä korkeiksi.

Genano vähentää kontaminaatioriskejä ja parantaa työturvallisuutta

Genanon avulla ISO 6-7 -luokkien puhdastilojen luominen on kustannustehokasta ja nopeaa, sillä vahvuutemme on nanokokoisten hiukkasten poisto ilmasta. Genano-teknologia on testattu kolmen nanometrin kokoon asti ja se poistaa sekä eloperäiset aineet että inertit hiukkaset. Lisäksi eloperäinen aine eliminoidaan osana puhdistusprosessia. Katso tutkimustuloksemme.

Teknologia soveltuu erinomaisesti mm.

Avullamme varmistat tuotannon ja tutkimuksen laadun sekä suojaat työntekijöitäsi.

Katso videolta, miten suomalainen Mobidiag suojaa PCR-päätti rakentaa uudet puhdastilansa:

Genano-puhdastilaratkaisut