Ilmanpuhdistus sairaaloissa

Suojaamme ilmassa leviäviltä taudinaiheuttajilta

Ultrapuhdasta ilmaa potilaiden suojaamiseen ja infektioiden torjuntaan

Sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä on monia kriittisiä tiloja, joissa riittämätön ilmanpuhdistus voi johtaa vakaviin seurauksiin. Huono ilmanlaatu lisää potilaiden infektioriskiä merkittävästi, vaikka käsien, materiaalien ja hoitolaitteiden osalta hygienia olisi kunnossa. Aerosolitartunnat ovat erityisen vaarallisia esimerkiksi hematologisissa yksiköissä ja palovammaosastoilla, joilla hoidettavien potilaiden immunipuolustus on merkittävästi heikentynyt. Myös operatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat kuuluvat sairaalainfektioiden suurimpaan riskiryhmään.

Toisaalta sairaaloissa on tarve eristää potilaita, jotta sairauksia aiheuttavat mikrobit eivät tarttuisi toisiin potilaisiin, työntekijöihin tai vierailijoihin. Syynä eristykseen voi olla muun muassa MRSA-bakteeri tai tuberkuloosi. Potilashuoneen ilmaeristyksen avulla varmistetaan, etteivät mikrobit leviä ilmanvaihtokanavia pitkin muihin huoneisiin tai osastoille. Kontaminaatioriski on myös syytä eliminoida kohdetilassa mahdollisimman tehokkaasti.

Potilaiden sairaalainfektioiden lisäksi sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia myös hoitohenkilökunnan sairaspoissaoloista ja työtehon laskusta johtuen. Laadukkaassa, puhtaassa sisäilmassa ihminen jaksaa ja viihtyy työssään, suoriutuu tehtävistään paremmin ja voi hyvin. Jo lyhytaikaisen pienhiukkasille altistumisen seurauksena on todettu pysyviä sairauksia ja elinajan odotteen lyhenemistä.

Eristystilat tartuntatautien hallintaan

Lue lisää englanniksi

Intraoperatiivisten tartuntojen torjunta

Lue lisää englanniksi

Potilaiden suojaus

 

Lue lisää englanniksi

Sairaaloiden ilmanpuhdistus vaatii erityisosaamista

Kuitusuodattimet, kuten HEPA ja ULPA, eivät pysty tuhoamaan ilmateitse leviäviä mikrobeja ja suodattimien vaihtaminen voi olla vaarallinen toimenpide. Huollon ajaksi huoneita tai kokonaisia osastoja voidaan joutua sulkemaan normaalista käytöstä.

Tilanne voi muuttua nopeasti myös epidemian puhjettua. Silloin taudin leviäminen täytyy saada kuriin nopeasti ja eristystiloja potilaille tarvitaan nopeasti suuri määrä.

Genanon avulla eristystilojen rakentaminen potilaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi on nopeaa ja kustannustehokasta. Olemme erikoistuneet ali- ja ylipaineistettujen eristystilojen luomiseen. Genano-ilmanpuhdistimilla olemassa olevat potilashuoneet voidaan muuttaa eristystiloiksi ja uusia huoneita voidaan pystyttää nopeasti ja tehokkaasti. Genano-teknologia poistaa mikrobit ilmasta tehokkaasti, eliminoi ne laitteen sisällä ja tuottaa täysin puhdasta ilmaa.

Alipaineiset eristystilat

Alipaineiset eristystilat on tarkoitettu potilaille, joilla on vakava tarttuva tauti, kuten MERS, SARS tai tuberkuloosi.

Genano-ilmanpuhdistimien avulla kaikki huoneesta poistuva ilma voidaan puhdistaa mikrobeista ennen vapauttamista ilmanvaihtokanavaan. Genanoa voidaan käyttää samanaikaisesti luomaan negatiivinen paine-ero, joka estää ilman välityksellä leviävien mikrobien leviämisen muihin tiloihin.

Case: MERS-virus Saudi-Arabiassa

Kun MERS-epidemia iski, Saudi-Arabian sairaaloissa tarvittiin nopeasti suuri määrä eristystiloja. Genano auttoi sairaaloita rakentamaan alipaineisia eristystiloja, jotta sairaalan potilaat, vierailijat ja henkilökunta pysyisivät turvassa virukselta.

Genano – Fighting against MERS in Saudi Arabian central hospitals

Puhdaseristyshuoneet (ylipaineiset suojahuoneet)

Puhdaseristyshuoneet ovat ylipaineistettuja huoneita potilaille, joilla on heikentynyt immuunisysteemi. Tällaisia potilaita ovat mm. syöpä-, palovamma-, leukemia-, AIDS-, luuydinsiirto- ja elinsiirtopotilaat. Ylipaine suojaa heitä muualla sairaalassa esiintyviltä ilman välityksellä leviäviltä taudinaiheuttajilta.

Ilma huoneeseen tuodaan Genano-ilmanpuhdistimen kautta, joka puhdistaa ilman taudinaiheuttajista ja samalla luo positiivisen paine-eron (ylipaineen) huoneeseen. Tämä estää ilmaa muista tiloista pääsemästä sisään huoneeseen.

Kriittiset alueet

Kriittisillä alueilla, kuten leikkaussaleissa ja teho-osastolla, Genano-ilmanpuhdistimet voivat toimia pääasiallisena ilmanpuhdistus- ja ilmanvaihtojärjestelmänä tai olemassaolevan järjestelmän lisänä.

Muu käyttö

Genano-ilmanpuhdistimia käytetään myös diagnostiikkalaboratorioissa, potilashuoneissa ja sairaalan yleisillä alueilla.

Genano-ilmanpuhdistimet ovat turvallinen, nykyaikainen ja kustannustehokas tapa lopettaa tautien leviäminen ilman välityksellä.

Genano – Eristys- ja puhdastilat sairaaloihin ja laboratorioihin