Sisäilmaongelmat työpaikalla

Nanoluokan ilmanpuhdistin ensiavuksi ja ennaltaehkäisyyn

Työpaikan sisäilmaongelmat

Vietämme ajastamme 90 % sisätiloissa ja hengitämme vuorokauden aikana 15 000–40 000 litraa ilmaa. Hyvä sisäilma on terveyden kannalta olennaista, erityisesti työympäristössä. Hyvälaatuisessa, puhtaassa sisäilmassa ihminen jaksaa ja viihtyy työssään, suoriutuu tehtävistään paremmin ja voi hyvin. Tutkimusten mukaan sisäilman laadulla on merkitystä jopa älyllisen toimintakyvyn ja oppimistulosten kannalta.

Työympäristön sisäilma ei voi olla ”liian puhdasta”

Työtiloissa ja toimistoissa, joissa halutaan edistää työntekijöiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tuottavuutta, tulisi puhtaan sisäilman olla itsestäänselvyys.

Toisinaan kuulemme sanottavan, että sisäilmasta tehdään mekaanisesti puhdistamalla jo liiankin puhdasta ja ihmiselle luonnotonta, ja että mikrobit kuuluvat ihmisen luonnolliseen elinympäristöön vahvistamaan vastustuskykyä. Ulkoilmassa ja luonnossa onkin näin, koska ilmateitse kulkevien epäpuhtauksien pitoisuus on merkittävästi pienempi kuin suljetuissa sisätiloissa. Sisällä rakennuksessa ulkoa kantautuvat pienhiukkaset sekoittuvat rakenteista, materiaaleista ja ihmisten toiminnasta peräisin oleviin epäpuhtauksiin.

Tosiasia kuitenkin on, että sisäilman koostumusta ei voida luotettavasti mitata kaikkien mahdollisten päästöjen ja hiukkasten osalta luotettavasti ja jatkuvatoimisesti, eikä siitä voida erotella haitallisia ja ei-haitallisia mikrobeja toisistaan ja poistaa vain niitä haitallisia. Näin ollen on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta järkevää poistaa sisäilmasta kaikki mahdolliset riskitekijät ja hankkia luontoaltistus ulkona – puhtaassa suomalaisessa metsässä.

Sisäilman laatua heikentävät monet eri tekijät – home on vain osa totuutta

Ihmiset itse ovat myös merkittävä epäpuhtauslähde hajusteineen, vaatteineen ja tavaroineen.

 

Sisäilmaongelmista puhuttaessa kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat terveysoireet usein korostuvat, mutta todellisuudessa sisäilmaongelmia aiheuttavat monet ja yllättävätkin eri tekijät ja myös täysin uusissa rakennuksissa oireillaan. Oikeastaan erilaisia sisäilmassa kulkevia epäpuhtauksia on läsnä kaikkien rakennusten sisäilmassa jatkuvasti.

Sisäilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa erilaisia oireita, kuten allergiaoireita, silmien ärsytystä, tukkoisuutta, päänsärkyä ja iho-oireita. Jos altistus jatkuu riittävän pitkään, taakkana voi olla loppuelämän kestävä sairaus.

Sisäilman terveysriskejä aiheuttavat mikrobien lisäksi rakennus- ja sisustusmateriaaleista haihtuvat kaasumaiset yhdisteet, kuitumaiset epäpuhtaudet ja pienhiukkaset. Jopa tiukat päästöluokitusseulat läpäisseet materiaalit voivat asennusvaiheessa tehtyjen virheiden vuoksi aiheuttaa ongelmia.

Terveydelle kaikkein vaarallisimpia ovat alle 0,1 mikrometrin kokoiset eli ultrapienet hiukkaset, jotka voivat tunkeutua keuhkoista verenkiertoon ja päätyä elimiin. Ne myös poistuvat elimistöstä hitaasti.

Terveydelle kaikkein vaarallisimpia ovat kuitenkin alle 0,1 mikrometrin kokoiset eli ultrapienet hiukkaset, jotka voivat tunkeutua keuhkoista verenkiertoon ja päätyä elimiin aiheuttamaan tuhoa.

Valitettavasti standardienmukaiset ilmanvaihtosuodattimet on suunniteltu poistamaan tuloilmasta vain 0,3 mikrometrin kokoiset ja sitä suuremmat hiukkaset – tätä pienempien hiukkasten poistoon tarvitaan edistyneempiä teknologioita.

Lue lisää: Miksi sisäilmaa puhdistetaan?

Tiedätkö sinä, millaista ilmaa hengität päivittäin?


Puhdas sisäilma lisää työhyvinvointia

Kun ihmiset voivat paremmin, yritys voi paremmin – myös taloudellisesti.

Hyvällä sisäilmalla on merkittävä vaikutus työn tehokkuuteen. Poissaolojen kustannusten kasvaessa olisi tilanteeseen reagoiminen tullut usein jo edullisemmaksi. Lisäksi ongelman taustalla olevat syyt, kuten rakenteissa piilevät vauriot, voivat laajentua ajan kuluessa.

Tilakohtaisilla, puhdistuskyvyltään monipuolisilla ilmanpuhdistimilla voidaan työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista parantaa olennaisesti. Ilmanpuhdistimilla on myös merkittävä tautien leviämistä hillitsevä vaikutus.

Terveyshaittojen torjunnassa ja työhyvinvoinnin kannalta tehokkaalla ja toimivalla ilmanvaihdolla (ja puhtaalla ilmanvaihtokanavistolla!) on suuri merkitys. Osa epäpuhtauksista on kuitenkin ihmisistä, kalusteista ja pinnoista peräisin, eivätkä suodattimet pysty niitä poistamaan. Lisäksi ulkoa kantautuvat ultrapienet saastehiukkaset pääsevät sisäilmaan vaivatta ilmanvaihdon kautta tai ilmavuotoreittejä pitkin, sillä ilmanvaihtosuodattimet on suunniteltu poistamaan tuloilmasta vain 0,3 mikrometrin kokoiset ja sitä suuremmat hiukkaset. Näin ollen ultrapienten hiukkasten terveyshaittoja voidaan ehkäistä vain nanoluokan ilmanpuhdistimilla.

Nanoluokan ilmanpuhdistimet ennakointiin ja ensiavuksi

Työpaikan sisäilmaongelmiin kannattaa tarttua nopeasti. Viivyttely pahentaa terveydellisiä ongelmia ja saattaa heikentää koko organisaation yhteishenkeä. Kun ongelmia on ehtinyt jo syntyä, nopea reagointi ja sisäilman laadun nostaminen nanoluokan ilmanpuhdistimilla on ensimmäinen askel niiden ratkaisemisessa. Tilanne saadaan rauhoitettua ja työtä voidaan jatkaa tutuissa tiloissa, vaikka ongelmien selvittämiseen, korjausten suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen tyypillisesti kuluukin aikaa.

Ilmanpuhdistimet eivät ainoastaan toimi tehokkaana ensiapuna oireisiin, vaan ne turvaavat työntekijät työpisteillään myös mm. saneerauksien aikana, jolloin ilma on täynnä haitallisia pienhiukkasia. Jo altistuneet henkilöt voivat reagoida mitä pienempiin määriin hiukkasia, ja siksi on tärkeää huolehtia myös hyvästä ilmanlaadusta remontin jälkeen, jolloin uudet materiaalit päästävät ilmaan kemikaaleja.

Mikä on nanoluokan ilmanpuhdistin?

Genano-ilmanpuhdistimet ovat niin-kutsuttuja nanoluokan ilmanpuhdistimiaSe tarkoittaa, että ilmanpuhdistin pystyy poistamaan sisäilmasta myös kaikkein pienimmät hiukkasmaiset epäpuhtaudet aina nanometrin kokoluokkaan asti. Yksi nanometri on yhtä kuin tuhat mikrometriä, eli nanoluokan puhdistin poistaa epäpuhtauksia, jotka ovat sata kertaluokkaa pienempiä kuin hiukkaset, jotka jäävät esimerkiksi HEPA-suodattimilla varustettujen laitteiden haaviin.

Genano-teknologian ylivoimainen teho perustuu laitteen sisällä olevaan voimakkaaseen sähkökenttään, joka poistaa ultrapienet hiukkaset sekä tappaa kaikki eloperäiset mikrobit, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt. Myös ilmansaasteet ja valmistusprosesseissa syntyvät nanomateriaalihiukkaset ja kemikaalit voidaan poistaa Genano-teknologian avulla. Lue lisää täältä.

Genano-ilmanpuhdistimet edustavat laadukasta skandinaavista muotoilua, joka sulautuu tyylikkäästi osaksi erilaisia työympäristöjä ja toimitiloja.

Nanoluokan ilmanpuhdistus on kokonaistaloudellinen investointi henkilöstöön

Hyvinvoiva, motivoitunut henkilöstö on avain menestyvään ja toimivaan organisaatioon, oli kyse sitten yhden tai sadan hengen asiantuntijayrityksestä, kunnan liiketoimintayksiköstä, terveyskeskuksen hoitohenkilöstöstä tai alakoulun opettajista. Sisäilman laatu on tärkeä hyvinvointitekijä, ja epäpuhtaan sisäilman aiheuttamat kustannukset realisoituvat poissaoloina, laskeneena työtehona, ja lopulta jaloillaan äänestävinä työntekijöinä.

Mieti, mikä on työntekijän kustannus kuukaudessa? Paljonko yksi poissaolopäivä maksaa organisaatiolle? Kuinka monta työpäivää on varaa menettää sisäilman laadun takia? Henkilöstön hyvinvoinnin varmistus puhtaan sisäilman avulla on itseasiassa hyvin edullista verrattuna kustannuksiin, jotka kumuloituvat sisäilmaongelmien pahentuessa.

Yhden poissaolopäivän kustannuksilla voidaan varmistaa puhdas sisäilma yhden työntekijän työpisteelle koko vuodeksi*– samalla ehkäistään ilmateitse herkästi tautien leviäminen työntekijöiden keskuudessa ja muusta kuin sisäilmasta aiheutuvien sairasteluiden lisäkustannukset.

Genanolta saat nanoluokan ilmanpuhdistimet kokonaispalveluna. Ratkaisumme perustuvat tutkittuun tietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Et maksa pelkästä tekniikasta, vaan palvelusopimuksen hinnalla saat todellista apua ja asiatietoa puhtaaseen sisäilmaan kiinteistön koko elinkaaren aikana.

Voit valita itsellesi sopivan vaihtoehdon kahden eri palvelusopimustyypin väliltä riippuen käyttötarpeestasi. Me huolehdimme aina laitteiden toiminnasta ja ylläpidosta. Sinun tehtäväksesi jää nauttia puhtaasta sisäilmasta.

TILAA MAKSUTON KARTOITUSKÄYNTIOTA YHTEYTTÄ

*Esimerkkinä asiantuntijatyöntekijä, joka työskentelee tavanomaisessa 12 henkilön avotoimistossa.


Genanon kahdeksan askelta puhtaampaan sisäilmaan työympäristöissä:

  1. Huolehdi, että työtilan ilmanvaihto on riittävä ja ilmanvaihtokanavisto ja -suodattimet ovat puhtaat.
  2. Ennaltaehkäise sisäilman akuutit ja kumulatiiviset terveyshaitat sijoittamalla työtiloihin riittävä määrä laadukkaita ilmanpuhdistimia varmistamaan jatkuva työhyvinvointi ja estämään tartuntatautien leviäminen.
  3. Tee työyhteisölle yhteinen ohjeistus hajusteiden käytön lopettamiseksi/vähentämiseksi.
  4. Älä koskaan sammuta ilmastointia ja ilmanpuhdistimia vähäisen käytön kuten lomakauden ajaksi.
  5. Käytä pinnoissa ja kalusteissa vain M1-päästöluokiteltuja materiaaleja – uskalla kysyä ja vaatia niitä!

Lisäksi saneeraus- ja muutoshankkeissa:

 1. Rakenna ja asenna oikein – älä aiheuta ongelmia yhteensopimattomilla materiaaleilla ja tekniikoilla
 2. Huolehdi rakennusaikana tehokkaasta pölynhallinnasta ja suojaa rakennuksen puhdas puoli ilmanpuhdistimilla.
 3. Huolehdi pintojen ja kalusteiden asennuksen jälkeen sisäilman tehopuhdistuksesta 4-6 kk ilmanpuhdistimilla, jotka poistavat kaasumaisia epäpuhtauksia ja ultrapieniä hiukkasia.

Asiakaskertomus: Isännöintitoimisto Estlander & Co – Genanon ilmanpuhdistimet ensiapuna homeongelmista kärsivien tilojen hoitoon

Estlander-Co

Isännöintitoimisto Estlander & Co on käyttänyt ilmanpuhdistimiamme usean vuoden ajan sisäilmaongelmista kärsivissä kohteissa, ennen kuin tiloja päästään korjaamaan. Lisäksi laitteita käytetään remontin jälkeisen loppusiivouksen jälkeen nappaamaan viimeiset ilmassa leijailevat homeitiöt ja muut vahingolliset pienhiukkaset.

”Silloin, kun laitteilla saadaan selkeästi ihmisten oireilua
vähennettyä tai poistettua, laitteiden hinta on melko pieni”
– Tom Westerlund

Estlander & Co:n tekninen isännöitsijä Tom Westerlund toteaa, että Genanon ilmanpuhdistimet ovat hyvin hyödyllisiä laitteita varsinkin, jos kiinteistössä on vesivahinko tai vastaava ongelma, jota ei päästä saman tien korjaamaan.

Lue koko kertomus.


Genano 120 -ilmanpuhdistin on tyylikäs tehopakkaus toimistohuoneisiin

Erityisesti pieniin tiloihin kuten toimistohuoneisiin suunniteltu Genano 120-ilmanpuhdistin on tyylikäs ja tehokas apu erilaisiin sisäilmaongelmiin. Katso videolta, miten ratkaisumme toimii!


Suomessa kehitetty Genano-teknologia on patenttisuojattu maailmanlaajuisesti.

Turvaamme tälläkin hetkellä kymmenientuhansien suomalaisten päivän kouluissa, päiväkodeissa, toimistoissa ja muissa tiloissa. 


Kiinnostuitko Genanon ratkaisusta työpaikkasi sisäilman laadun parantamiseksi?

Kun hankitte ilmanpuhdistimet Genanolta, asiantuntijamme käyvät aina paikan päällä kartoittamassa tilat, joihin ilmanpuhdistimet ovat tulossa. Saatte tarjouksen tämän käynnin perusteella. Näin takaamme, että ilmanvaihto, tilojen rakenteelliset ratkaisut ja laitteiden sijoittelu pelaavat yhteen ja lopputulos toimii.