Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging is nu al het grootste milieurisico voor de wereld en veroorzaakt jaarlijks de voortijdige dood van 7 miljoen mensen. In de lucht aanwezig fijnstof wordt door de WGO en het International Agency for Research on Cancer beoordeeld als Groep I Carcinogeen.

Luchtverontreiniging is een significante risicofactor voor een aantal aandoeningen, waaronder luchtweginfecties, hartziektes, beroerte en longkanker. Onderzoek in 2013 toonde aan dat er geen veilig niveau voor fijnstof bestaat. Daarentegen geldt dat bij elke toename met 10 µm/m3 PM10 (inhaleerbaar fijnstof) in de lucht, het risico op longkanker met 22% stijgt. Kleine PM2.5 deeltjes (fijnstof) zijn bijzonder dodelijk en verhogen het risico op longkanker met 36% per 10 µm/m3. (Raaschou-Nielsen et al, Lancet Oncology, 2013).

De bekendste oorzaken van luchtverontreiniging zijn de industrie, motorvoertuigen en andere verbrandingstoestellen. De uitstoot van motorvoertuigen is in grote mate verantwoordelijk voor de aanwezigheid van ultrafijne deeltjes die kleiner zijn dan 100 nanometer. Ultrafijnstof heeft diverse nog agressievere gevolgen voor de gezondheid dan de gereglementeerde PM10 en PM2.5 fijnstof. Deze deeltjes kunnen door weefsels dringen en direct in de bloedbaan en daardoor in organen terechtkomen, waaronder de hersenen.

Genano tegen luchtverontreiniging

Genano Technology is uitermate doeltreffend voor het zuiveren van vervuilde lucht. De technologie maakt geen gebruik van filters die gemakkelijk kunnen verstoppen en is getest tot een fijnstofformaat van 3 nanometer.

Genano systemen leveren zuivere binnenlucht voor kantoren, scholen en andere gebouwen.

Meer over Genano Technology