Sick Building Syndrome

De kwaliteit van de binnenlucht is essentieel voor onze gezondheid

Sick Building Syndrome

De kwaliteit van de binnenlucht is essentieel voor onze gezondheid. Wij brengen naar schatting 90% van onze tijd binnen door en ademen iedere dag 15 000–40 000 liter lucht in.

In veel gebouwen zijn er echter problemen met de kwaliteit van de binnenlucht. Bijvoorbeeld door vochtschade en slechte materiaalkeuzes kunnen schadelijke chemicaliën, microben en fijn stof in de lucht vrijkomen. Deze stoffen veroorzaken gezondheidsproblemen en een verminderd comfort voor de mensen in het gebouw.

De kwaliteit van de binnenlucht wordt aangetast door diverse factoren: microben in de constructie als gevolg van een teveel aan vocht, gasvormige stoffen die uit bouwmaterialen verdampen, vezelachtige onzuiverheden en fijnstof uit de buitenlucht.

In Finland hebben 12–18% van de scholen en 2,5–5% van de kantoorruimten te lijden onder aanzienlijke vochtschade en schimmelproblemen (auditcommissie van het Fins parlement, 2012).

Onzuiverheden in de binnenlucht kunnen uiteenlopende symptomen veroorzaken, zoals allergische reacties, oogirritatie, verstopping, hoofdpijn en huidirritatie. Indien de blootstelling lang aanhoudt, kan dit leiden tot chronische ziekte.

Het beste is om meteen te reageren. Wachten maakt gezondheidsproblemen erger en eventueel chronisch. Nagaan wat de reden van slechte luchtkwaliteit is, is een economische oplossing, vergeleken met toenemende kosten van ziekteverzuim en inefficiëntie.

Luchtzuiveringssystemen van Genano zijn een goede eerste hulp om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. Ze elimineren voortdurend schimmeltoxines, fijnstof en schadelijke gassen uit de lucht. Met een traditionele zuiveringsinstallatie op vezelbasis is dit niet mogelijk.

Genano luchtzuiveringssystemen