Användningsområden

Luftrenare offentliga och privata interiörer
koulu

Problem med inomhusluften

Problem med inomhusluften i fastigheter är dessvärre vanliga. Problem med inomhusluften orsakas av många olika faktorer: bl.a. växande mikrober förorsakade av fuktskador gasformiga emissioner, fibrer, smuts samt små partiklar utifrån.

Vi spenderar 90 % av vår tid inomhus och andas under ett dygn 15 000-40 000 liter luft. Bra inomhusluft är avgörande för hälsan.

LÄS MER


hospitals2

Sjukhus

På sjukhus och i andra inrättningar finns många risk utrymmen, där otillräcklig luftrening kan få allvarliga konsekvenser. Fiberfilter, som HEPA och ULPA, kan inte förstöra mikrober som sprids i luften och byte av filter kan därför vara en riskfylld åtgärd. Vid underhåll måste därtill rum eller hela avdelningar stängas av från normal användning.

LÄS MER


lab3

Laboratorier

I laboratorier är vår styrka att avlägsna partiklar av nanostorlek från luften. Genano-teknologin är testad ner till tre nanometer och den avlägsnar både organiska ämnen och inerta partiklar. Därtill elimineras organiska ämnen som en del av reningsprocessen.

LÄS MER