Åtta steg mot en renare inomhusluft i arbetsmiljön

En välmående och motiverad personal är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande organisation, oberoende om det är frågan om ett expertföretag bestående av en eller hundra personer, kommunens affärsverk, hälsostationens vårdpersonal eller lärare i grundskolan. Inomhusluftens kvalitet är en välfärdsfaktor och de kostnader som orsakas av dålig inomhusluft visas i form av sjukfrånvaro, minskad arbetsförmåga och slutligen i anställda som röstar med fötterna.

Vet inte vart du ska börja? Vi underlättade ditt arbete och listade åtgärder som hjälper dig att uppnå bättre luftkvalitet på arbetsplatsen:

Åtta steg mot en renare inomhusluft i arbetsmiljöer:

  1. Se till att ventilationen i arbetslokalen är tillräcklig och att ventilationskanalerna och -filtren är rena.
  2. Förebygg inomhusluftens akuta och kumulativa hälsorisker genom att placera ett tillräckligt antal luftrenare i arbetslokalerna för att säkerställa fortlöpande välbefinnande i arbetet och för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.
  3. Utarbeta gemensamma instruktioner för arbetsgemenskapen vad gäller att sluta använda/använda mindre parfym.Tee työyhteisölle yhteinen ohjeistus hajusteiden käytön lopettamiseksi/vähentämiseksi.
  4. Stäng aldrig av ventilationen och luftrenarna under till exempel semestersäsongen.
  5. Använd endast material av utsläppsklass M1 för ytor och möbler – tveka inte att fråga efter och kräva sådana!

På renovering och förändring projekt komma ihåg också att

 1. Bygg och montera rätt – orsaka inte problem med material och tekniker som inte är kompatibla.
 2. Se till att dammhanteringen i byggnadsskedet är effektiv och skydda den rena delen i byggnaden med luftrenare.
 3. Sköt om en effektiverad rengöring av inomhusluften i 4–6 månader efter monteringen av ytor och möbler med luftrenare som avlägsnar gasliknande orenheter och ultrasmå partiklar.

Läs mer om inomhusluften på kontor ock andra arbetsplats >>