Erfarenheter från kunder

Seppo Skolan


Luftrelaterade symptom är inte längre ett problem i Seppo skolan. I skolan lade man snabbt märke till att luften blev bättre med luftrenarna av nanoklass. ”Generellt har detta påverkat oss alla så, att sjukfrånvaron har minskat”, berättar skolsekreteraren Pirjo Myllys. Enligt en kvinnlig lärare har luftrenarna gjort detmöjligt att leva ett normalt liv i skolans lokaler. Som den viktigaste effekten lyfter hon dock fram att eleverna nu, tack vare den renare inomhusluften, kan koncentrera sig mycket bättre på undervisningen.

Genano kundernas erfarenhet – Seppo Skolan

Hudiksvalls kommun


Under vårterminen skippade Hudiksvalls kommun att hyra in moduler för att ersätta klassrum vid en skola och använde istället luftrenare för att hantera besvär med inomhusmiljön. ”Vi köpte tid genom att använda luftrenare från Genano” säger Mats Friberg tf Förvaltningschef och Anders Jonsson Enhetschef Fastigheter vid Tekniska förvaltningen på Hudiksvalls kommun.

Genano kundernas erfarenhet – Hudiksvalls kommun


Skara kommun


Skara kommun använde luftrenare och sparade 1,7 Mkr. Under en övergångsperiod använde Skara kommun luftrenare för att hantera tilltagande besvär med inomhusmiljön vid den uttjänade Teglaskolan i avvaktan på att den nya Viktoriaskolan färdigställdes. ”Vi sparade 1,7 Mkr genom att använda luftrenare från Genano” säger Anders Svärd Enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.

Genano kundernas erfarenhet – Skara kommun

Kangasniemi kommun


I Kangasniemi kommun upptäcktes år 2010 problem med inomhusluften samtidigt i flera byggnader. ”Kommunen har således sparat mer än 100 000 SEK varje månad under hela reparations-tiden. I stället för att skaffa evakueringslokaler har de insparade pengarna kunnat användas till reparationerna.” -Kari Erkkilä

Kundernas-erfarenhet – Kangasniemi kommun


På en förskola i Uleåborgsområdet


På en förskola i Uleåborgsområdet fick vi personalens sjukfrånvaro att sänkas 68 % och barnens frånvaro att sänkas med 42 %. Enligt lönekontorets egen uppskattning skulle daghemmet spara 50 000 – 80 000 euro årligen.

Genano kundernas erfarenhet – Förskola i Uleåborgsområdet

* Baserad på Genano kundnöjdhetsundersökning (2015)