Genano Ab

För ren luft

Genanos historia börjar vid 1990-talets slut i Finland. Ett långvarigt arbete med luftrening ledde till lansering av en ny luftreningsmetod i slutet av 1998. Detta gjorde att Genano Oy grundades i början av 1999. Innovationens utvecklingsarbete startade tillsammans med Kuopios universitet, och samarbetet med universitet och provningsinstitut har påverkat Genanos verksamhet under hela dess existens.

Från första början var målsättningen specialrena lokaler, som laboratorier och sjukhus. Ett stort framsteg har varit samarbetet under de senaste åren för att stoppa MERS-virusepidemin i Saudi-Arabien. Med hjälp av Genano har isoleringsrum snabbt skapats för att förhindra spridningen av viruset och landets hälsoministerium har gett en officiell rekommendation för användning av luftrenarna på sjukhus.

genano ab

För Genano Ab skapades en helt ny målgrupp, när problem med inomhusluften framkom på allvar i Norden under 2010-talet. Maskinerna var från början tänkta att rädda människoliv i sjukhusets riskområden, men de kan även nyttjas i lokaler med problem i inomhusluften. I dagens läge utgör sektorn för inomhusluft en betydande del av Genanos omsättning.

Genano Ab är ledande på marknaden för luftrenare i Finland. Största delen av Finlands kommuner och städer är våra kunder. Där används våra luftrenare i skolor, på daghem, kontor och vårdcentraler. Bland våra kunder finns även privata företag, församlingar mm..

Genanos huvudkontor är beläget i Finland, och våra produkter och tjänster är tillgängliga i mer än 20 länder. Alla Genano-produkter utvecklas och tillverkas i Norden.