Ett nära samarbete mellan Genano och en skola i finska Esbo har gett goda resultat. Långvariga bekymmer med luftrelaterade symtom bland personal och elever är borta.

 

 

”Våra luftrenare har gjort sitt jobb, det känns roligt att kunna erbjuda tjänsterna även till svenska skolor och kommuner, säger Genanos svenske representant Hans-Olof Backberg.

 

I Norra Hagalund i Esbo ligger den finskspråkiga skolan Sepon koulu. Där har lärarna och eleverna i många år uppvisat olika symptom på grund av problem med inomhusluften. Man har genomfört omfattande renoveringar och saneringar i skolan men symptomen har inte upphört helt.

Klassläraren Jaana Koskinen berättar att hon redan i början av 1990-talet fick hosta och astmatiska symptom och att de förvärrades under årens lopp. ”Nästan alla andra skolor har tillfälliga lokaler, men en skola vill ju inte gärna flytta ut i tillfälliga lokaler”, tillägger hon.

Esbo stad har använt luftrenare av nanoklass från Genano i lokaler som har haft problem med inomhusluften och med hjälp av luftrenarna har man uppnått goda resultat. Därför hade man redan skaffat luftrenare från för flera år sen. Till en början placerades luftrenare i de klasser där lärarna uppvisade de tydligaste symptomen. En av dessa lärare var skolans vice rektor Jouni-Jukka Annala. ”Mina symptom var kliande ögon och nysningar”, berättar Annala.

När lärarnas och elevernas symptom fortsatte trots rengöringen insåg man att orenheter i inomhusluften måste avlägsnas i alla lokaler – inte endast i enskilda klasser.

På våren 2017 placerades luftrenare i skolans alla lokaler i enlighet med rekommendationerna från Genanos expert. Man drog nytta av Genano i klassrum av olika storlekar och i korridorerna för att säkerställa att inomhusluften skulle bli ren i hela skolan.

I skolan lade man snabbt märke till att luften blev bättre med luftrenarna av nanoklass. ”Generellt har detta påverkat oss alla så att sjukfrånvaron har minskat”, berättar skolsekreteraren Pirjo Myllys. Enligt en kvinnlig lärare har luftrenarna gjort det möjligt att leva ett normalt liv i skolans lokaler. Som den viktigaste effekten lyfter hon dock fram att eleverna nu, tack vare den renare inomhusluften, kan koncentrera sig mycket bättre på undervisningen.

 

”Just nu känns det som att läget är under kontroll – luften är friskare. Vi oroar oss dock för att situationen kan förändras om luftrenarna tas bort. Nu känns det bra med de här luftrenarna”, säger för sin del Saija Holopainen, rektor för Seppo skolan.

 

Även vice rektorn Jouni-Jukka Annala har lagt märke till skillnaden och anser att den är betydelsefull även med tanke på personalens välbefinnande och nyrekrytering: ”Människorna frågar alltid om inomhusluften och nu kan vi säga att här surrar enheterna och situationen är bra.”

Man har ännu inte fattat beslut om fortsatta åtgärder i Sepon koulu. Genano samarbetar aktivt med affärsverket Esbo lokaler för att hålla inomhusluften i skolan ren och minimera allergiska reaktioner under den tid reparationerna planeras, medan de genomförs och även efter att de har slutförts.

Se Genanos film från skolan med intervjuer med personal på genano.se

– Ohälsosam luft är ett omfattande problem. En aktuell rapport från Folkhälsomyndigheten i Sverige visar att 20 procent upplever besvär som man kopplar till dålig inomhusluft, säger Hans-Olof Backberg och fortsätter:

– Genano har lång erfarenhet av att hantera miljöer med ohälsosam inomhusluft. Att vi nu expanderar i Sverige innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra tjänster till kommuner över hela landet.

 

Mer information och kontakt med Genano Sverige:

Hans-Olof Backberg

070-269 89 83

hans-olof.backberg@genano.se