Studier

Genano-luftrenarnas reningsförmåga och funktion är mångsidigt undersökta. Det har gjorts en mängd prov med luftrenarna, både i laboratoriemiljö och vid normal användning.

Alla nedanstående studier är genomförda av utomstående neutrala undersökningsinstitut.

Vill du läsa våra studier? Lämna din adress, så skickar vi en nerladdningslänk till din e-postadress.

Namn*

Email*

Mikrobkontroll

Elimineringsförmåga av mikrober (MetropoliLab, 2014)

En undersökning utförd av MetropoliLab visar att Genano-luftrenaren eliminerar mikrober. Organiska mikrober har inte observerats i luften som kommer ut ur maskinen och inte heller i dess uppsamlingskärl.


Luftrenare på sjukhusens högrisk lokaler (Istanbuls universitet, 2014)

I en studie utförd på Istanbuls universitet ger Genano-luftrenare ISO 6 –klass renhetsnivå. Dekontamineringstiden i rummet är 12-13 minuter.


Rekommendation för sjukhusets högrisk lokaler (Saudi-Arabiens hälsoministerium, 2012)

Saudi-Arabiens hälsoministeriums rekommendation för användning av Genano-luftrenare vid eliminering av mikrober (bl.a. tuberkulosbakterier i sjukhusens högrisk lokaler).


Mikrobiologisk rening vid dekontaminering (LNE, Paris 2005)

I en undersökning utförd av Laboratoire National d’Essain spreds olika mikroorganismer ut i luften och man undersökte Genano-luftrenarens förmåga att avlägsna mikroberna ur luften. Hela populationen av gram-negativa, gästsvampar och mögelsporer avlägsnades ur utrymmet efter 40 minuters rening.

 

Laboratorier samt mätningar i renutrymmen

Avlägsnande av DNA-fragment ur luften (VTT, 2005)

Vid VTT:s test kunde Genano-luftrenaren avlägsna de 264 baspar-långa DNA-fragment som spreds ut i luften.


Mätning av renhetsgrad samt minskning av partikelkoncentration (Epitek Oy, 2013)

Genano-luftrenaren ger en renhetsgrad motsvarande ISO 6 -klass. Under reningsprocessen minskas luftens partikelmängd till en hundradel från utgångsnivån, på 13 minuter.

 

Partikelmätning

Luftmängd- och partikelmätning (VTT, 2014)

VTT:s rapport avseende mängden luft Genano 450–luftrenaren renar samt partikelavskiljningen. Mätningarna utfördes genom att använda ett system i enlighet med europeiska filtreringsstandarden EN779.


Luftrenarens rengöringseffekt (AHI, 2003)

Arbetshälsoverket studerade Genano-luftrenarnas rengöringseffekt, som i storleksklasserna 0,003-10 μm är bättre än 99,5% vid alla lufthastigheter.