Support och underhåll

Underhåll

I hyresavtal ingår underhållsavtal automatiskt och är ett enkelt sätt att hålla maskiner i gott skick.

När du har ett hyresavtal tar vår underhållspersonal hand om luftrenarnas årliga underhåll samt bytet av det absorberande aktiva kolfiltret. Samtidigt lämnar vi rengöringsvätskan som maskinerna använder. Om rengöringsvätskan inte räcker till nästa årliga underhåll, kan du beställa mer utan extra kostnad. Avtalet täcker även besök vid reparationer av fel.

Varför är underhåll så viktigt? För att det garanterar bästa möjliga funktion av maskinen. Riktigt underhåll förlänger luftrenarnas användningstid betydlig.

Tillbehör

Rengöringsvätskan som används i Genano-luftrenare är Genobase. För att säkerställa funktionen får endast denna rengöringsvätska användas i luftrenarna. Säkerhetsdatablad för rengöringsvätskan fås via vår inomhusmiljöspecialist.