Teknologi

Genano har utvecklat en unik teknologi för luftrening, som effektivt avlägsnar partiklar av nanostorlek från luften.

Den goda effektivitet som teknologin från Genano grundar sig på är det kraftiga elektriska fältet inne i luftrenaren, som avlägsnar ultrafina partiklar och avdödar alla levande mikroskopiskt små organismer, som virus, bakterier och mögelsporer. Partiklarna och föroreningarna samlas upp på uppsamlingsytan inne i luftrenaren, som sedan rengörs automatiskt en gång i veckan. Luften leds till slut genom ett aktivt kolfilter, som avlägsnar gasformiga emissioner och dofter från luften.

Teknologi från Genano

Luftrenare från Genano innehåller inte filter som lätt kan sättas igen, och som behöver bytas regelbundet, så det är lätt att använda maskinen och dess höga effektivitet är konstant.

Teknologin från Genano är utvecklad i Finland och patentskyddad över hela världen.

Ultrafina partiklar stannar inte kvar i filtret

De största hälsoriskerna med luften vi andas är ultrafina partiklar och skadliga emissioner eftersom de inte fastnar på slemhinnorna utan tränger genom lungblåsorna och in i blodomloppet. Ju mindre partiklar det är fråga om, desto djupare kommer de ner i våra luftvägar. Sådana föroreningar är delar av mögelsporer, gasformiga toxiner producerade av mögel, emissioner som frigörs från byggnadsmaterial och partiklar från utomhusluften.

Rening av luften från ultrafina partiklar med traditionella HEPA-filter fungerar inte.

Jämför själv:

Kolla in resultaten av studien

 

LADDA ner vår kostnadsfria folder Expert på ren luft

 

Luftrenare

Genano 310 Luftrenare

Genano 310 luftrenare utnyttjar en unik teknologi, som avlägsnar partiklar t.o.m. i nanostorlek från luften.

Genano 310 är lämplig i många typer av lokaler, som kontor, klassrum och allmänna utrymmen. Maskinen rengör sig själv automatiskt och kräver endast påfyllning av rengöringsmedel ca. en gång per månad. Maskinen är MDD godkänd (Medical Device Class 1) samt testad och godkänd av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland).

Genano 310 – Bruksanvisning