Genano-Serviceavtal är föregångarens lösning på ren inomhusluft

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och under ett dygn andas vi mellan 15 000 till 40 000 liter luft. En bra inomhusluft är avgörande för hälsan. I en ren inomhusluft av god kvalitet orkar och trivs människan med sitt jobb, klarar sina uppgifter bättre och mår bra.

Ren inomhusluft borde vara en självklarhet i arbetsutrymmen och inlärningsmiljöer där man vill främja människornas välbefinnande, trivsel och produktivitet. Man kan jämföra högklassig inomhusluft med till exempel ergonomiska möbler av hög kvalitet vid arbetspunkterna – på lång sikt bevaras användarens hälsa och man förebygger insjuknande och de kostnader detta orsakar. Ur organisationens synvinkel är den mest kostnadseffektiva lösningen att säkerställa en högklassig inomhusluft under fastighetens hela livscykel.

Vi på Genano vill att alla ska kunna andas ren inomhusluft – varje dag. Från Genano får du högklassiga luftrenare av nanoklass som en helhetsservice – som förebyggande åtgärd och som första hjälp vid problem med inomhusluften. Våra lösningar bygger på forskningsresultat och långvarig erfarenhet.

När kan en luftrenare vara till hjälp?

Med rumsspecifika, högklassiga luftrenare kan man märkbart förbättra människors hälsa, välbefinnande och ork i arbetet – både omedelbart och som långtidseffekt. Luftrenare av nanoklass kan även minska spridningen av smittsamma sjukdomar och förebygga hälsorisker till följd av småpartiklar som kommer in med tilluften.

Ur organisationens synvinkel är den mest kostnadseffektiva lösningen att säkerställa en högklassig inomhusluft under fastighetens hela livscykel.

Att säkerställa luftkvaliteten och förebygga symptom med högklassiga Genano-luftrenare är en totalekonomisk investering som betalar sig själv mångdubbelt. Enligt våra beräkningar sparar 1 euro som har investerats i högklassiga luftrenare 5 euro i minskad sjukfrånvaro och arbetseffektivitet som hålls på samma nivå som tidigare.

Agera snabbt vid akuta problem med inomhusluften

Att reagera snabbt och att förbättra inomhusluftens kvalitet med effektiva luftrenare är det första steget mot att lösa problemen. Det lönar sig att snabbt ta tag i problem med inomhusluften på grund av tre orsaker:

Att reagera snabbt och att förbättra inomhusluftens kvalitet med effektiva luftrenare är det första steget mot att lösa problemen. Situationen kan lugnas ner och man kan fortsätta arbeta i de gamla lokalerna även om det tar tid att utreda problemen, planera och genomföra reparationerna.

Ren luft även vid sanering och ibruktagande

Genano-luftrenare tryggar även användarnas hälsa vid bland annat saneringar, när luften är full av skadliga småpartiklar.

Redan exponerade personer kan reagera på ytterst små mängder partiklar och därför är det viktigt att se till att luftkvaliteten förblir god även efter renoveringen då de nya materialen avger kemikalier i luften.

Förebyggande fastighetsunderhåll och det faktum att man reagerar snabbt när problemen uppstår är totalekonomiskt lönsamt och gör det möjligt att agera förnuftigt även i följande problemfastighet.


koulu

Problem med inomhusluften i skolor

Enligt bedömningar gjorda av vissa experter förekommer till exempel problem med inomhusluften redan i över hälften av skolorna och daghemmen i Finland. Att reagera snabbt och att förbättra inomhusluftens kvalitet med effektiva luftrenare av nanoklass är det första steget mot att lösa problemen.

LÄS MER


Työpaikka

Problem med inomhusluften på arbetsplatsen

Det lönar sig att snabbt ta tag i problem med inomhusluften på arbetsplatsen. Att skjuta upp åtgärder förvärrar hälsoproblem och kan orsaka en sämre laganda inom hela organisationen. I en ren inomhusluft av god kvalitet orkar och trivs människan med sitt jobb, klarar sina uppgifter bättre och mår bra.

LÄS MER


Snabbt sakkunnig hjälp från Genano

Från Genano får du luftrenare av nanoklass som en helhetsservice. Våra lösningar bygger på forskningsresultat och långvarig erfarenhet. Du betalar inte endast för tekniken, serviceavtalets pris inkluderar verklig hjälp och expertis vad gäller ren inomhusluft under fastighetens hela livscykel.

GENANO-SERVICEAVTALET INKLUDERAR ALLTID

Soita +46 76 307 6736 tai kontakta oss med blanketten.

Blev du intresserad av våra lösningar på problem med inomhusluften?

BOKA ETT KOSTNADSFRITT EXPERTBESÖK


Andra användningsändamål

hospitals2

Sjukhus

Med Genanos hjälp kan man snabbt och kostnadseffektivt bygga isolerade rum för att skydda patienterna och personalen. Vi är specialiserade på att bygga isolerade under- och övertrycksrum.
LÄS MER

lab3

Laboratorier

Vad gäller laboratorier är vår styrka att vi kan avlägsna partiklar av nanostorlek från luften. Genano-tekniken har testats till tre nanometer och den avlägsnar såväl organiska ämnen som inerta partiklar. Dessutom elimineras organiska ämnen som en del av rengöringsprocessen.

LÄS MER

Industri

Genanos teknik kan utnyttjas även för att avlägsna bland annat svetsgaser.
Våra industrilösningar genomförs av Genano Solutions Ltd.

www.genanosolutions.com