Inomhusluften

Luftrenare av nanoklass fungerar bra som en första hjälp

Under ett dygn andas vi mellan 15 000 till 40 000 liter luft och tillbringar 90% av vår tid inomhus. En bra inomhusluft är avgörande för hälsan.

Problem med inomhusluften i fastigheter är dessvärre vanliga och orsakas av många olika faktorer. Några vanliga orsaker är växande mikroskopiskt små organismer förorsakade av fuktskador, gasformiga emissioner, fibrer, smuts samt små partiklar utifrån.

Följder vid exponering av dålig inomhusluft

Föroreningar i inomhusluften kan ge olika symptom, som allergi, irritation i ögonen, nästäppa, huvudvärk och hudbesvär. Om exponeringen varar tillräckligt länge, kan detta leda till kroniska besvär.

Att uppskatta risken för besvär är svårt eftersom man inte ännu vet vilka faktorer i inomhusluften som kan orsaka besvär eller vilken faktor som påverkar människans känslighet. Förekomst och allvaret av besvären är individuellt. Även i allvarligt skadade lokaler finns oftast personer, som inte visar några symptom.

Hälsoproblem relaterade till fukt- och mögelskador uppskattas orsaka flera miljarder i extra kostnader, årligen. Kostnaderna orsakas av sjukdom, symptom, samt undersökningar av dessa, förlorad arbetsförmåga och arbetseffektivitet samt produktivitets minskning.

Hur gå tillväga?

Det är lönsamt att ta tag i problem med inomhusluften snabbt. Fördröjning förvärrar hälsoproblemen och kan försvaga hela organisationens laganda. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att agera så snabbt som möjligt. En tidig åtgärd begränsar att kostnader för frånvaro ökar. Därutöver kan orsaker som ligger till grund för problemet som exempelvis skador i fastigheten öka med tiden.

En bra första hjälp är luftrenare av nanoklass. Den rengör luften kontinuerligt från mögelsporer, toxiner förorsakade av mögel, små partiklar och skadliga emissioner. Avlägsnande av dessa fungerar inte med enheter baserade på traditionella filter.

Snabb reaktion på förbättringen av inomhusluftenskvalitet med luftrenare av nanoklass är första steget till en lösning av problemen. Situationen lugnar ner sig och verksamheten kan fortsätta i lokalerna, även om lösningen av problemen, planering och reparationer tar tid.

Vi förbättrar dagligen inomhusluften på tusentals nordiska skolor, daghem, kontor och övriga utrymmen.

Erfarenheter från kunder:

Kontroll av inomhusluften

När en misstanke finns om att allt inte står rätt till med inomhusmiljön kan vi erbjuda en snabb kontroll av inomhusluften. Människor kan uppleva samband mellan diffusa symptom som trötthet, huvudvärk, ögon- och luftvägssymtom och inomhusmiljön. Ibland avtar symptomen under helgerna eller semestern, när man inte befinner sig i lokalen, och misstanken att upplevda besvär har samband med att vistas i lokaler förstärks.

Vi erbjuder provtagning och analystjänster av inomhusluften som genomförs med utgångspunkt från era önskemål.

Våra tjänster inkluderar:

Vid provtagning av inomhusluften fås en indikation av potentiella problem. Baserat på analyssvaren kan man få en uppskattning av problemens ursprung. Provtagning och analys av inomhusluften är en bra utgångspunkt för vidare planering av lämpliga åtgärder som hjälper till att förbättra kvalitén på inomhusluften.

Vi hjälper dig snabbt och flexibelt att utföra provtagning och analys.

Proven analyseras av ackrediterade laboratorier så att du kan vara säker på analysens höga kvalité och oberoende.

Vi erbjuder:

Kontakta oss för ytterligare information