Sjukhus

Skyddar personal och patienter från luftburna sjukdomar

På sjukhus och i andra inrättningar finns många utrymmen, där otillräcklig luftrening kan få allvarliga konsekvenser. Fiberfilter, som HEPA och ULPA, kan inte förstöra mikrober som sprids i luften och byte av filter kan därför vara en riskfylld åtgärd. Vid underhåll måste därtill rum eller hela avdelningar stängas av från normal användning.

Situationen kan förändras snabbt vid utbrott av epidemier. Då måste spridningen av sjukdomen snabbt fås under kontroll och behovet av isoleringsutrymmen är stort.

Med hjälp av Genano är byggandet av isoleringsutrymmen för att skydda personal och patienter snabbt och kostnadseffektivt. Vi är specialiserade på att skapa isolerade under- och övertrycksutrymmen. Med Genano-luftrenare kan existerande patientutrymmen förändras till isoleringsutrymmen och nya rum kan skapas snabbt och effektivt. Genano-teknologin avlägsnar mikrober från luften effektivt, eliminerar dem inne i maskinen samt producerar helt ren luft.

Isolerade undertrycksrum

Isolerade undertrycksrum är avsedda för patienter med en allvarlig smittsam sjukdom, som MERS, SARS eller tuberkulos.

Med hjälp av Genano-luftrenaren kan all luft som förs ut ur rummet renas från mikrober innan den släps ut i ventilationskanalen. Genano kan samtidigt användas för att skapa en negativ tryckskillnad, som förhindrar mikrober att spridas via luften ut i andra utrymmen.

Case: Sjukhus i Saudiarabien

När MERS-epidemin spred sig i Saudiarabien behövdes det fort flera nya isoleringsutrymmen. Med hjälp av Genano byggdes det nya isolerade undertrycksrum i Saudiarabiens sjukhus för att inte andra patienter, gäster eller sjukhusets personal skulle insjukna.

Genano – Fighting against MERS in Saudi Arabian central hospitals

Isolerade renrum (övertrycksrum)

Isolerade renrum är satta under övertryck för patienter som har ett försämrat immunförsvar. Sådana patienter är bl.a. cancer-, brännskade-, leukemi-, AIDS-, stamcellstransplanterade samt organtransplanterade patienter. Övertrycket skyddar dem från luftburna sjukdomar i sjukhusets övriga utrymmen.

Luften som kommer in i rummet leds genom Genano-luftrenaren. På det viset renas luften från föroreningar. Genano-luftrenaren skapar samtidigt en positiv tryckskillnad (övertryck) i rummet, vilket förhindrar oren luft från att komma in i rummet.

Riskområden

I områden, som operationssalar och intensivvårdsavdelningar, kan Genano-luftrenare fungera som ett huvudsakligt luftrenings- och ventilationssystem eller som ett tillägg till det befintliga systemet.

Övrig användning

Genano-luftrenare används även på diagnostiska laboratorier, patientrum och sjukhusens allmänna områden.

Genano-luftrenarna är ett tryggt, modernt och kostnadseffektivt sätt att stoppa spridningen av sjukdomar genom luften.

Kontakta oss för mer information.