Hudiksvalls kommun skippade moduler använde luftrenare

Under vårterminen skippade Hudiksvalls kommun att hyra in moduler för att ersätta klassrum vid en skola och använde istället luftrenare för att hantera besvär med inomhusmiljön. ”Vi köpte tid genom att använda luftrenare från Genano” säger Mats Friberg tf Förvaltningschef och Anders Jonsson Enhetschef Fastigheter vid Tekniska förvaltningen på Hudiksvalls kommun.

”Vi köpte tid genom att använda luftrenare från Genano” säger Mats Friberg tf Förvaltningschef och Anders Jonsson Enhetschef Fastigheter vid Tekniska förvaltningen på Hudiksvalls kommun.

Skolan byggdes på 1960-talet. Konstruktionen är prefabricerade väggelement, platt tak och fasaden är mexitegel. En ombyggnation gjordes i slutet av 1980-talet. Fastigheten har under åren drabbats av vattenläckage. Före jul år 2016 blev personal sjukskriven och barn fick besvär att vistas i klassrum. En konsult anlitades för att utreda och resultatet av luftprov visade på ett problem med inomhusmiljön. Någon direkt orsak hittades inte. På grund av väggarnas konstruktion gick det ej att utföra normala åtgärder säger Mats Friberg.

Avstånd till närliggande skolor i kombination med en redan hög beläggning av elever gjorde att evakuering ej var aktuellt. Alternativet var att hyra in moduler för att ersätta klassrum vilket innebär en lång rad av aktiviteter och kostnader som bygglov, markarbeten, el, vatten och avlopp. Dessutom inflikar Mats Friberg kan det i efterhand bli svårt att få verksamheten att lämna moduler och återgå till åtgärdade lokaler. Det finns alltid en risk att en temporär modul blir en permanent lokal.

Hyreskostnaden för en modul med två klassrum beräknades vara 150 000 kr. Markarbeten, el, vatten och avlopp mm uppskattades till lika mycket. Sammantaget en kostnad av 300 000 kr för modullösningen. Tekniska förvaltningen kom i kontakt med Genano vars luftrenare effektivt renar inomhusluften och gör det möjligt att fortsätta bedriva verksamhet i utsatta lokaler. Inom två veckor från beställning hade luftrenare placerats ut. Verksamheten var nöjd och undervisningen kunde fortsätta under vårterminen i avvaktan på åtgärder under kommande sommarlov.

Luftrenare från Genano gjorde det möjligt för tekniska förvaltningen att ”gjuta olja på vågorna”. Elever kunde vara kvar i klassrum och vi kunde göra mer utredning säger Mats Friberg. Kostnaden för luftrenare uppgick till 85 000 kr vilket innebär en besparing på mer än 200 000 kr för Hudiksvalls kommun. Åtgärder i fastigheten är utförda. ”Ingen ifrågasatte att vara kvar i nuvarande lokaler efter vi utfört åtgärder” säger Mats Friberg avslutningsvis.

LÄS MER OM VÅRA KUNDERNAS ERFARENHETER