Luftrelaterade symptom är inte längre ett problem i Seppo skolan

I Norra Hagalund i Esbo ligger den finskspråkiga skolan Seppo skola. Där har lärarna och eleverna redan i många år uppvisat olika symptom på grund av problem med inomhusluften. Man har genomfört omfattande renoveringar och saneringar i skolan men symptomen har inte upphört helt.

Klassläraren Jaana Koskinen berättar att hon redan i början av 1990-talet fick hosta och astmatiska symptom och att de förvärrades under årens lopp. ”Nästan alla andra skolor har tillfälliga lokaler, men en skola vill ju inte gärna
flytta ut i tillfälliga lokaler”, tillägger hon.

Esbo stad har använt luftrenare av nanoklass från Genano i lokaler som har haft problem med inomhusluftenoch med hjälp av luftrenarna har man uppnått goda resultat. Därför hade man redan skaffat luftrenare från för flera år sen. Till en början placerades luftrenare i de klasser där lärarna uppvisade de tydligaste symptomen. En av dessa lärare var skolans vice rektor Jouni-Jukka Annala. ”Mina symptom var kliande ögon och nysningar”, berättar Annala.

När lärarnas och elevernas symptom fortsatte trots rengöringen insåg man att orenheter i inomhusluften måste avlägsnas i alla lokaler – inte endast i enskilda klasser. På våren 2017 placerades luftrenare i skolans alla lokaler i enlighet med rekommendationerna från Genanos expert. Man utnyttjade Genanos mångsidiga produktfamilj i klassrum av olika storlekar och i korridorerna installerades Genano Tube-luftrenare för att säkerställa att inomhusluften skulle bli ren i hela skolan.

I skolan lade man snabbt märke till att luften blev bättre med luftrenarna av nanoklass. ”Generellt har detta påverkat oss alla så, att sjukfrånvaron har minskat”, berättar skolsekreteraren Pirjo Myllys. Enligt en kvinnlig lärare har luftrenarna gjort det möjligt att leva ett normalt liv i skolans lokaler. Som den viktigaste effekten lyfter hon dock fram att eleverna nu, tack vare den renare inomhusluften, kan koncentrera sig mycket bättre på undervisningen. Fortsätter…

LÄS MER OM SEPPO SKOLAN (video)