Skara kommun använde luftrenare och sparade 1,7 Mkr

Under en övergångsperiod använde Skara kommun luftrenare för att hantera tilltagande besvär med inomhusmiljön vid den uttjänade Teglaskolan i avvaktan på att den nya Viktoriaskolan färdigställdes.

Vi sparade 1,7 Mkr genom att använda luftrenare från Genano” säger Anders Svärd Enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.

Teglaskolan var en årskurs 7-9 skola med 350 elever som byggdes på 1960-talet. Redan från början var skolan tänkt som en tillfällig lösning men den kom att användas fram till sommaren 2017. Ett flertal gånger drabbades skolan av vattenskador i taket. Under årens lopp har skolan lappat och lagats. År 2015 tilltog klagomålen från personal på skolan och situationen blev ohållbar. Glappet mellan färdigställandet av den nya Viktoriaskolan och den gamla Teglaskolan var drygt 2 år och Skara kommun behövde agera.

En renovering av taket på Teglaskolan beräknades kosta 2 Mkr. Fastighetsförvaltningen kom i kontakt med Genano vars luftrenare effektivt renar inomhusluften och gör det möjligt att fortsätta bedriva verksamhet i utsatta lokaler. Luftrenare placerades ut i de värst drabbade delarna av lokalen och klagomålen upphörde omgående. Personalen på skolan var nöjd med lösningen och kunde fortsätta sitt dagliga arbete med elever i väntan på att få flytta in i den nya skolan.

Kostnaden för luftrenare uppgick under övergångstiden till 300 000 kr vilket i jämförelse med renovering av taket medförde en besparing på 1,7 Mkr för Skara kommun. Höstterminen 2017 togs den nya Viktoriaskolan i bruk och den gamla Teglaskolan revs. ”Vi är mycket nöjda med lösningen från Genano och kommer att använda den igen när behov uppstår” säger Anders Svärd avslutningsvis.

LÄS MER OM VÅRA KUNDERNAS ERFARENHETER