Staffan Vogel som Inomhusmiljöspecialist

Genano expanderar igen i Sverige! Staffan Vogel har anställts den 2 januari som inomhusmiljöspecialist med placering i Stockholm.

Han kommer arbeta med Genanometoden för en ren inomhusmiljö, provtagning, analys, åtgärd som hjälper från dag 1 samt uppföljning, mot den offentliga sektorn med tyngdpunkt mot förskolor och skolor.

Staffan har bred erfarenhet av försäljning av produkter och tjänster till olika branscher bla. a. offentliga sektorn. Han har bl.a. representerat inom möbler, arbetsmiljö och olika tekniska lösningar åt kontor och skolor. Hans distrikt omfattar Mellersta Sverige.

Kontaktuppgifter till Staffan:
Tel. +46(0) 705-850 850

staffan.vogel@genano.se

Vi hälsar Staffan välkommen!