Erfarenheter från kunder

På en förskola i Uleåborgsområdet


På en förskola i Uleåborgsområdet fick vi personalens sjukfrånvaro att sänkas 68 % och barnens frånvaro att sänkas med 42 %. Enligt lönekontorets egen uppskattning skulle daghemmet spara 50 000 – 80 000 euro årligen.
 
Genano kundernas erfarenhet – Förskola i Uleåborgsområdet

Kangasniemi kommun


I Kangasniemi kommun upptäcktes år 2010 problem med inomhusluften samtidigt i flera byggnader.

Kundernas-erfarenhet – Kangasniemi kommun


Skara kommun


Skara kommun använde luftrenare och sparade 1,7 Mkr.
 
Genano kundernas erfarenhet – Skara kommun

Hudiksvalls kommun


Hudiksvalls kommun skippade moduler använde luftrenare.
 
Genano kundernas erfarenhet – Hudiksvalls kommun

 
* Baserad på Genano kundnöjdhetsundersökning (2015)